Øyfolket er atter sviktet av sine politikere

Mandag den 16. august 2021 besluttet Utvalg for plan og næring i Harstad kommune å godkjenne SalMar Farming AS sin søknad om utvidelse av biomasse for lokalitetene Oterneset og Mollvika.

De røde merkene i kartet markerer hvor det er oppdrettsanlegg. KART: BarentsWatch 

meninger

Det er fylkeskommunen som skal avgjøre søknaden, men kommunen skal uttale seg. Utvidelsene det ble søkt om var betydelige, en økning på 46 prosent og en økning i antall merder fra 20 til 32. Begge lokalitetene ligger på østsiden av Sandsøya og bare 400 meter fra hverandre og det skal begge steder brukes åpen, forurensende teknologi.


MENINGER:

– Nei til økt oppdrettsvirksomhet i Øyriket

Øyriket nord for Harstad  har vært ettertraktet som område for stadig flere oppdrettsanlegg. 


Frem mot stortingsvalget kan det være greit å se stemmegivningen: De som stemte for var Espen Ludviksen SP, Else Marie Stenhaug AP, Arild Kulseng-Hansen SP, Nils Johan Holte H, Nina Margrethe Dons-Hansen H, Jostein Rasmussen FRP og Eskil Remme Kleven AP. Per Pedersen KrF og Lena Bergstad SV stemte mot.

Det er i dag 12 oppdrettsanlegg i Harstad kommune, 11 av disse ligger i umiddelbar nærhet av Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy. Øyfolket er altså omringet av oppdrettsanlegg der det stadig søkes om betydelige utvidelser av biomassen. Siste utvidelse var lokaliteten Dale som tilhører Salaks, og som av Harstad kommune fikk grønt lys for økning fra 3600 tonn til 5000 tonn biomasse. Som kjent er Toppsundet svært belastet med oppdrett med ødeleggelse av miljø og fiskemuligheter.


Mistenker ILA-smitte på ny lokalitet ved Sandsøy

Mattilsynet mistenker et nytt smittetilfelle av infeksiøs lakseanemi (ILA) ved et oppdrettsanlegg ved Sandsøy.


Nå er det blitt en tydelig strategi fra næringen å benytte søknader om biomasse-økning for å få vekst. Erfaringsmessig er det lettere å legge press på politikere enn å gå gjennom en tidkrevende prosess for helt nye lokaliteter. Da slipper man ta i bruk nye innovative produksjons-løsninger, som også ville redusere profitten. Dette er bakgrunnen for at søknader om økning i biomasse nå kommer på løpende bånd.

Vi har tatt oss bryet med å regne på utvidelsene som er gjort med de 12 anleggene i kommunen. Vi kom til godt over 30 prosent økning i løpet av de siste årene! Alle søknadene har så vidt vi vet gått glatt gjennom hos politikerne uten tanke på hva dette har å si for folk som har anleggene i umiddelbar nærhet. Hvor skal dette ende? Skal anleggene få ese opp til merdene danner en hel sirkel rundt øyene?


Mistenker laksesykdom utenfor Harstad

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Oterneset ved Sandsøy i Harstad.


Ut fra godkjent biomasse kan vi regne med at det i anleggene rundt Harstad årlig produseres rundt 30 000 tonn laks. Havforskningsinstituttet regner med at det genereres en halv kilo avføring per kilo slakteferdig laks. Dette regnestykket tilsier at det årlig slippes ut 15 millioner kilo lakseavføring i havet rundt kommunen, det aller meste rundt øyene. 15 millioner kilo eller 15 000 tonn, et enormt tall. Det er også regnet ut at ett anlegg med 3600 tonn slipper ut like mye avføring som en vanlig norsk by på 50 000 innbyggere. Altså utslipp svarende til mellom 15 og 20 vanlige norske byer rundt Harstad. Hvor blir det av alt dette og hva gjør dette på sikt med havet vårt?

I tillegg kommer utslipp av medisiner og gifter mot lakselus, utslipp av kobber, sykdom som brer seg til villaks, fiskeplasser som forsvinner og rømninger.

Det kan umulig være kunnskapsmangel som er årsak til stadige vedtak om økning. Våre politikere vet godt at oppdrett i åpne merder er ødeleggende for miljøet og på sikt må opphøre. Spørsmålet er hvor mange fjorder og havområder som skal ødelegges før dette skjer. De vet også at folket på øyene betaler prisen for deres vedtak uten at det synes å hemme deres kortsiktige beslutninger.

Hvem av de kommunestyrerepresentantene som stemte for vil ha ei hytte eller bolighus som nærmeste nabo til oppdrettsanlegg? Hvem vil få fôrsprengt sei når han er ute på seigrunnen for å få kokning? Hvem ønsker å se laks eller sjøørret dekket av lakselus?

Gustav Witzøe, grunnleggeren av SalMar, sitter nok nå på Frøya og gnir seg i hendene. Harstads politikere har i sin naivitet bidratt til å øke hans formuesskatt som han er så misfornøyd med.