Meninger:

Sentrumsvisjoner

«Mer liv i sentrum er viktig for å skape attraktive småbyer, men mange mennesker er slett ikke i sentrum. De er på kjøpesenteret, på skolen eller i sportshallen.»
meninger

Dette skriver Distriktssenteret - et nasjonalt kompetansesenter- i en utredning fra 2016. Samme år, i september 2016, hadde Harstad Tidende en reportasje hvor de stilte samtlige gruppeledere for de politiske partiene i Harstad sju spørsmål. Blant annet dette: «Hvilke tiltak bør prioriteres først for å styrke sentrum?»

Når man leser besvarelsene som ble gitt den gang, og ser hva som er blitt resultatene cirka fem år etter, så blir man svært overrasket! Spesielt når man leser styringspartiets «visjoner», kunne man lett bli humoristisk, men mest spørrende. Sitat : «Vi bør ha en mer helhetlig tilnærming og gjøre beslutninger basert på kunnskap. Vi bør kunne ta stilling til konkrete tiltak i forbindelse med budsjettet i desember. Vi må passe på å ikke gjøre det verre. Det vil jeg tro det blir hvor vi tillater en etablering av et nytt vinmonopol utenfor sentrum». Sitat slutt.

Hvor er tiltakene for å styrke sentrum? Personlig likte jeg daværende gruppeleder i Høyre som svarte, sitat: «Kaifronten må utvikles med en miks av parkmessige grøntarealer, kafeer, restauranter, småbåthavn med servicebygg og boliger.» og videre sitat: «Torvet må fornyes og gis universell utforming, Selsbanes Seil må heises og ny sentrumsnær lekeplass for barn må etableres. Det må bygges P-hus under bakkeplan/i fjell.»

For oss som bor her kan vi nå se resultatet av hvordan sentrum, inklusive kaifronten/havnepromenaden, er utviklet. Jeg skal ikke sette meg til dommer eller ta parti. Hvem som har fulgt opp sine utsagn vil nok være lite flatterende for noen. Og har dette skapt mere liv?

Distriktssentret har også påpekt flere tiltak som kan bidra til et byliv, bl.a..: -Aktivitet på gateplan, byrom som skaper nærhet mellom mennesker, møtesteder etter behov fra ulike brukergrupper, ulike typer grønne områder og rekreasjonsområder- også i sentrum.

En byutvikler har sagt at, sitat: «en av de største feiltakelsene i moderne byutvikling er at man tror byutvikling handler om bygninger. Byutvikling handler om mennesker! Mennesker er de som skaper livet.»

Drømmen om den gode by er om gater og torg hvor det vrimler med småbutikker og fortausliv, fulle av mennesker med ærender og andre som bare slapper av og nyter byens liv. Det befolkede byrom er for mange blitt identisk med ideen om det gode liv.