HT-mener:

Prisen på Frp-løfter

Hva koster Frps valgløfte om billigere pils og røyk, i form av tapte avgiftsinntekter for staten? Partiet har bedt Finansdepartementet foreta en beregning. Nå foreligger svaret.

Med alkohol- og tobakksavgifter på svensk nivå, og uten den norske emballasjeavgiften på drikkevarer, ville det årlig bli 10,6 milliarder kroner mindre til andre formål på statsbudsjettet.

meninger

Med alkohol- og tobakksavgifter på svensk nivå, og uten den norske emballasjeavgiften på drikkevarer, ville det årlig bli 10,6 milliarder kroner mindre til andre formål på statsbudsjettet. Frps nestleder Terje Søviknes tar beløpet med fatning. I en kommentar til NRK minner han om forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett før sommeren, der Frp fikk gjennomslag for et avgiftskutt på 4,8 milliarder på såkalte grensehandelsvarer. Nå er tiden inne til å innlede resten av kuttet – og høste gevinstene.

Koronastansen i grensetrafikken har gitt fornyet ammunisjon til en av Frps gamle hjertesaker. Under pandemien har dagligvarebutikker på norsk side hatt en sterk vekst i omsetning og nyansettelser – og hvor mye av dette skal forsvinne når grensene nå åpnes igjen? Også andre deler av næringslivet har tapt på handelslekkasjen. Og hvorfor skal bare de som har en viss nærhet til riksgrensen nyte godt av tilbudene på den andre siden? spør Søviknes. Salgbare poenger alt sammen, ikke minst i en valgkamp. Men regnestykket er ikke enkelt.

De såkalte lokkevarene er bare én grunn til at nordmenn drar på det en landbruksminister en gang kalte «harryturer». Butikkene på den andre siden har også billigere kjøtt, ost og andre landbruksprodukter; tilbudet kan dessuten være større. Norsk landbrukspolitikk og tollvern har langt større betydning enn avgiftene, ifølge Finansdepartementet. Å få endret på dette så det monner, ville bli en heller ensom kamp for Frp. Like urealistisk ville det være å senke lønninger og andre faktorer som gjør at svenskene har et generelt lavere prisnivå enn oss.

Så kommer den helse- og sosialpolitiske begrunnelsen for de norske tobakks- og alkoholavgiftene - og konsekvensene av å redusere dem. Regnestykket har som sagt mange elementer. Men for det som enklest lar seg beregne, blir altså svaret drøyt ti tusen millioner kroner. Sannsynligheten for borgerlige budsjettforhandlinger etter høstens valg, er jo som den er. Men det lyder fornuftig når Høyre vil prioritere milliardbeløp til andre formål enn Frp.