HT mener:

Rustes for ekstremvær

Hvor uventet kom egentlig flomkatastrofen som har herjet nedover i Europa de siste dagene? Eller mer presist: Hvorfor var ikke lokale myndigheter og befolkning bedre forberedt på å møte det varslede monsterregnet?

Gang på gang har også norske myndigheter blitt konfrontert med manglende flomsikring og med arealplaner som har tillatt å bygge både på feil steder.

meninger

Bildene er grufulle fra de rammede delene av Tyskland og flere av nabolandene. Smadrede og utraderte boligområder. Motorveier omdannet til frådende elver og fossefall. Vrakgods overalt. Mennesker som hjelper hverandre med å brenne restene av sine eiendeler. Stridsvogner i redningsaksjoner. Over tusen savnede i de første kaotiske fasene. Søndag steg dødstallene mot 200. «Verste naturkatastrofe siden andre verdenskrig», må være en relevant beskrivelse.

Men uventet var katastrofen ikke. Spørsmål som melder seg med full tyngde, gjelder kriseberedskap – i videste forstand. Det handler om mangelfull håndtering av farevarsler fra det europeiske organet for flomovervåking. Det handler om rutiner for å beslutte og iverksette evakuering. Og om informasjonsopplegg for å forhindre at folk foretar seg det farligste av alt i en slik situasjon, å vasse ut i flomvannet. Listen er lang, og den krever både kritisk gjennomgang hos fagmyndighetene og oppgjør på det politiske plan i tiden som kommer.

Innsatsen må skjerpes betydelig på begge plan. For forsømmelsene favner adskillig videre enn værmeldingen for sist helg. Forsømmelsene omfatter en samfunnsplanlegging som ikke gir tilstrekkelig rom for ekstremvær – og følgelig ikke for klimaendringer som bidrar til hyppigere forekomster av storm, ekstremvarme, ekstremtørke. Og av monsterregn og flom. I senere år vi gang på gang stått overfor problemene også i Norge, om enn av mindre omfang enn det som nå utspiller seg på Kontinentet.

Gang på gang har også norske myndigheter blitt konfrontert med manglende flomsikring og med arealplaner som har tillatt å bygge både på feil steder og å bygge for tett med underdimensjonerte avløp og reduserte muligheter for at regnvann kan renne unna. Å forebygge er på alle vis mer lønnsomt enn å reparere, men etterslepet er fortsatt stort. Og FNs klimapanel har påpekt at klimaendringene skjer raskere enn den klimatilpasningen som uansett er nødvendig. Også Norge må i en helt annen grad rustes for ekstremvær.