HT mener:

Fra røyking til damping?

Neste år oppheves forbudet mot å selge nikotinholdige e-sigaretter her i landet. Samtidig blir produktet underlagt strengere regulering. Et forslag helseminister Bent Høie (H) nå har sendt ut på høring, inneholder blant annet 25-årsgrense for å få kjøpt de elektroniske sigarettene og et forbud mot å tilsette smaksvarianter utover tobakkssmaken.

I USA har smakfulle e-sigaretter blitt en større suksess blant unge uten røykebakgrunn enn hos tilårskomne røykere.

meninger

Allerede før utsendelsen hilser Kreftforeningen restriksjonene velkommen, ut fra et håp om å unngå at den unge generasjonen vil gjøre bruk av det nye nikotintilbudet. Samtidig har godt voksne, innbarka røykere stått frem i mediene og pekt på nettopp de andre smakene som en grunn til å lykkes med sitt årelange forsett om å stumpe røyken.

Motposten i regnskapet skal være at nettopp smaken av noe sunt og søtt – eple, vannmelon, friske bær og lignende – vil bidra til å ufarliggjøre et nikotinholdig nytelsesmiddel og dermed senke terskelen for ungdommen inn på det nye e-markedet. Studier fra Danmark kan tyde på en slik effekt. I USA har smakfulle e-sigaretter blitt en større suksess blant unge uten røykebakgrunn enn hos tilårskomne røykere, resultater som rett nok ikke kan overføres direkte til norske forhold.

Det er i alle fall grunn til å regne med at en like kreativ som kynisk tobakksindustri vil utnytte nye muligheter, den unge snustrenden er et eksempel. Risikoen for å lage en ny inngangsport til røyking er da også et hovedargument for Høie – etter årtier med lovskjerpelser og holdningskampanjer som har brakt andelen dagligrøykere under 24 år helt ned i 1 prosent. Andelen e-røykere er her tilnærmet null. Umiddelbart burde derfor nye tiltak rettes inn mot gruppen 55–64 år, med 17 prosent dagligrøykere. Da virker ikke «smaksforbudet» spesielt treffsikkert.

Et premiss for Høies «røykpakke» er at e-sigaretter er mindre helseskadelige enn de vanlige, selv om graden tydeligvis er gjenstand for en viss faglig diskusjon. Uansett blir det mildt sagt inkonsekvent at 18-åringer skal kunne kjøpe og bruke det utvilsomt mest skadelige alternativet, men måtte vente i sju år på lovlydig «damping» – mens eldre røykere mister et motiv for overgangen. De innebygde inkonsekvensene i forslaget kan i verste føre til at reguleringene virker mot sin hensikt.