Speidet etter Harstads store severdighet, men jeg har bare sett en skogkledd ås

Hurtigrutepassasjer Harald Sødal vendte kikkerten mot Trondeneshalvøya, i et håp om å få se Adolfkanonen, men han fikk se mye fauna isteden. Han har skrevet et leserinnlegg om saken.

hva skjer?: Omvisninger på Adolfkanonen er under sterkt press fra Forsvaret, til turistnæringens store fortvilelse. Foto: Knut Godø  Foto: Knut Godø

meninger

Jeg er en sørlending som har hatt en fin opplevelse på «Verdens vakreste sjøreise med Hurtigruten» og er blitt bedre kjent med vår nordlige landsdels natur, kultur og historie. Jeg har passert Trondenes fort to ganger og stått med kikkert på dekk for muligens å få øye på Harstads store severdighet «Adolfkanonen», men jeg har bare sett en skogkledd ås.


– Ble forbanna da jeg leste avisen

Mens en gruppe unge amerikanere besøkte Adolfkanonen, ble to pensjonistpar nektet adgang. De fikk beskjed om at kanonen var stengt.


Som varaordfører i Kristiansand gjennom noen år har jeg vært involvert i Møvig fort hvor verdens nest største kanon er bevart. Den er blitt en av vår bys største attraksjoner. Besøkstallet øker, og alle som passerer byen vår i båt, kan se dens silhuett.

Hadde det ikke vært en idé å felle noen trær slik at Hurtigrutas passasjerer kan få se og høre om verdens største bevarte kanon?


Forsvarssjefen: Adolfkanonen skal være tilgjengelig for publikum

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til Harstad Tidende at han håper inderlig at folk får lov til å se Adolfkanonen.