HT MENER:

Faren for løftebrudd

Med sin innledende kaffeprat hjemme i stua og vandring rundt på slektsgården og videre ut i hjembygda kan Trygve Slagsvold Vedum trygt sies å ha brakt landsmøtetaler til et nytt nivå.

Vedums tale inneholdt noen valgløfter som kan bli en bumerang etter valget, når all desentralisering, gjeninnføring og reversering forventes oppfylt.

meninger

Når ordinære partilandsmøter fortsatt hindres av koronaregler, gjelder det å utnytte de digitale mulighetene. Så om budskapet ikke bød på overraskelser, ble poengene effektfullt illustrert.

Sp-lederen holder stø kurs der en politikk for vanlige folk i hele Norge skal avløse Solberg-partienes vanvittige sentralisering. Helgens landsmøtedelegater kan notere målinger som fortsatt ligger langt over 2017-valget, men som synes å flate ut på et lavere nivå enn i vinter. Og det er ikke uten videre sikkert at Sps suksessfaktorer hittil – som distriktspolitikk og avgifter – vil komme tilstrekkelig høyt opp på agendaen i årets valgkamp.

Sp har hentet sin velgertilvekst både fra Ap og over skillelinjen til de borgerlige, de sistnevnte utgjør rundt 90.000 stemmer, ikke minst fra Frp. Vedums tale ble trolig godt mottatt blant partiets nye tilhengere så vel som kjernevelgere, blant annet for den tydelige markeringen av en klimapolitikk med rom for dieselbiler og en rovdyrpolitikk uten særlig rom for rovdyr.

I og for seg skal Vedum heller ikke beskyldes for uklarhet i spørsmålet om hvem han vil regjere sammen med for å få gjennomført mest mulig av Sps politikk. Mantraet om en Ap/Sp-basert regjering er spisset til med formuleringer som utelukker SV. Visse brytninger kommer ventelig til syne når landsmøtet skal vedta en resolusjon om regjeringssamarbeidet. For med vårens målingsbilde vil en eventuell mindretallsregjering Ap/Sp ikke ha andre steder å søke budsjettstøtte enn hos SV.

Vedums tale inneholdt noen valgløfter som kan bli en bumerang etter valget, når all desentralisering, gjeninnføring og reversering forventes oppfylt. Men i alle fall blant velgere fra borgerlig side kan det fort oppleves som løftebrudd også hvis valgresultatet tvinger Sp til å åpne for SV. Venstre og særlig KrF høstet noen relativt bitre erfaringer med sine forsikringer om ikke å regjere med Frp. Og i spørsmålet om statsministerkandidater vil Vedum snakke «politikk og ikke spill». Faren er at velgerne ikke oppfatter avklaring som spill.