Meninger:

– Det å skulle sette opp noe som akkurat har ramlet ned, er kanskje ikke riktig strategi

Vil oppgradere lekeplassene på skoler og barnehager, men det tar tid.

Illustrasjonsfoto: Håkon Wikan 

meninger

Onsdag 12. mai er Høyre og Rune Stenstrøm ute i media og etterlyser fortgang i arbeidet med å utbedre uteområdene på skoler og barnehager i kommunen. Bakgrunnen er slik jeg oppfatter det den tragiske hendelsen på Sørvik skole hvor ei jente ble skadet etter at lekeapparatet hun brukte knakk sammen. Og det er lett å være enig med Høyre, og ja det trist og sånt skal ikke skje.

Det er derfor et samlet kommunestyre har vedtatt at skolene og barnehager skal få ei oppgradering av uteområdet som omfatter lekeapparater som er trygg å bruke for barna. Et godt tilrettelagt utemiljø bidrar i tillegg til bedre helse og trivsel og til færre konflikter blant barn. Skolene og barnehagene er også møteplasser i sine lokalsamfunn på ettermiddagstid og brukes av unger og familier også da.


Uteområdene oppgraderes for 16,5 millioner:

– Her er pengene, sett i gang

Nå tar politikerne et krafttak for å gjøre uteområdene i barnehager og skolegårder attraktive. Totalt 16,5 millioner bevilges til formålet.


Vi støtter Høyres utålmodighet, men vi ønsker også at det gjøres et godt forarbeid som sikrer at vi får de beste og de riktige utbedringene. Det å skulle sette opp noe som akkurat har ramlet ned, er kanskje ikke riktig strategi. Da er en helhetlig plan med tidsfrister innenfor de økonomiske rammene tiltaket en mer riktig fremgangsmåte for oss. Vi ønsker å gjøre en oppgradering, ikke bare der det ble meldt fra om behov. Og et slik stort arbeid vil måtte ta litt tid, men vi er på ballen.

Vi i Arbeiderpartiet ser frem til å få fremlagt oppgraderingsplanen fra administrasjonen for å kunne sette i gang dette viktige arbeidet for å sikre et godt og aktivt utemiljø for alle.