Meninger:

Norgga Gonagasriika – Kongeriket Norge, hva nå?

Det er en stor dag for kongeriket Norge som har fått samisk navn.  For oss samer er det all grunn til å feire årets 17. Mai litt ekstra.

  Foto: Arkiv - Per Jan Pedersen

meninger

Med vedtatte samiske navn på landet vitner det om at i alle fall den norske regjering og Stortinget ønsker å signalisere at Norge er tuftet på territoriet til to folk, det samiske og det norske.

116 år skulle det ta før et samisk navn på kongeriket kom på plass, og da kom det i tillegg på flere samiske språk og på kvensk.

Det har vært en positiv utvikling med samiske navn på kommuner og fylkeskommuner, og stadig flere kommuner har godkjent samiske navn på kommunene sine, med samisk skilting ved kommunegrenser og på rådhus.

Det er imidlertid flere kommuner som ikke har tatt i bruk det samiske navnet, og som heller ikke ønsker å ta det opp til vurdering. Dette til tross for at samiske stedsnavnsutvalg har kommet med de samiske navnene på kommunene. Dette vitner om liten respekt for en minoritet som har vært forsøkt usynliggjort siden staten Norge ble etablert, med en villet politikk om å være en enkulturstat, der det samiske skulle gjemmes og glemmes.

Man kan undres om kommunene burde pålegges av staten å godkjenne de samiske navnene. For det å unnlate godkjenning er i essens bare en videreføring av fornorskningspolitikken som har vært ført i mangfoldige generasjoner.

Samiske kommunenavn og stedsnavn på bygder, fjorder, fjell og daler er viktige for den samiske befolkningen. Det gir tilhørighet og er identitetsskapende for de det gjelder samtidig som det synliggjør samisk tilstedeværelse. Spesielt i områder hvor fornorskningen har vært sterk kan dette reise noen spørsmål, og skape en nysgjerrighet rundt det samiske. Det ville vært positivt for de det gjelder, og slik viser man også fram mangfoldet i disse samfunnene.

Til sist handler alt om respekt for hverandre. Det handler om toleranse om hvem som er kven, nordmann eller same – og alt imellom. Gå ut, feir 17. Mai som borgere av Norge, Norja, Norga, Nøørje og Vuodna – for i år er det en ekstra grunn for å feire fedrelandet.

Lihkku beivvin, Gratulerer med dagen.