MENINGER:

«For oss er traktor og støvel like mye symboler på samisk næringsvei, som lasso og lavvu»

Levende bygder er ryggraden i samisk kultur, og er den beste garantien for at samisk kultur og språk har en sikker fremtid.
meninger

Jordbruket har tradisjonelt vært livslinja i mange av våre samiske bygder. Både på kyst og innland har folk levd av jorda, av dyrene og fisken. Selv er jeg fra markebygda i Evenes, og for oss er traktor og støvel like mye symboler på samisk næringsvei, som lasso og lavvu.

Dagens trend, der bruk legges ned og hvor få rekrutteres inn i jordbruket, er en trussel mot bygder over hele Sápmi. Det samiske jordbruket er ikke tjent med en jordbrukspolitikk innrettet mot færre og større bruk på det sentrale Østlandet. Å sikre en spredt og mangfoldig bruksstruktur er derfor viktig både for matsikkerhet og samisk språk og kultur.


– Vi gir vår fulle støtte til bondeopprøret!

– Til alle de som over hele landet jobber dag og natt for at vi skal ha tilgang til norsk, trygg, kortreist og ren mat, starter Borch og Leiros sin hyllest til bøndene.


Skal folk etablere seg i jordbruket og på bygda, trenger vi å gjøre det attraktivt og lettere å etablere seg i jordbruket. I Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene, foreslår NSR et etableringstilskudd, utbetalt til folk som ønsker å starte opp gårdsbruk det første driftsåret. Vi må sikre at en høyere andel investeringstilskudd går til gårdbrukere i samiske områder som vil satse i jordbruket.

Det er viktig å legge til rette for at unge skal etablere seg i jordbruket. Men minst like viktig er det å legge til rette for at bønder orker og har muligheten til å stå i det. Bønder over hele landet er oppe før de fleste av oss noen gang ville vurdert å stå opp, og jobber lange dager, hele året, for at vi skal få nærprodusert, god, trygg og sunn mat på bordet. Likevel viser tall samlet av Troms- og Finnmark bondelag og Statistisk sentralbyrå, at bonden tjener rundt halvparten av gjennomsnittsinntekten til resten av befolkninga.


Rundt 30 traktorer dundrer gjennom sentrum

Bøndene har startet demonstrasjonen i Harstad sentrum. Rundt 30-40 traktorer har samlet seg til demonstrasjon tirsdag formiddag.


Nå raser et bondeopprør! Bønder over hele landet har fått nok av en urettferdig og sentraliserende landbrukspolitikk. Oppropet på nett, laget av fem unge bønder som har sett seg lei av å sitte igjen med stadig mindre penger for å produsere stadig mer mat, har i skrivende stund fått 51 390 underskrifter.

De fleste bøndene jeg kjenner brenner for jobben sin – de liker friheten ved å være sin egen sjef og finner mening i kontakten med jorda og dyrene som følger med jobben. Men mening og idealisme betaler dessverre ikke regninger. Vi kan ikke basere jordbruket på at bøndene skal produsere mat på dugnad, og det er ikke vanskelig å se for seg at det gjør noe på motivasjonen hvis du ender opp med røde tall på enden av året, uansett hvor tidlig du sto opp, og hvor lenge du er i fjøsen.

Jeg ønsker en fremtid med levende samiske bygder, hvor unge har muligheten og tør å satse på et liv i jordbruket. Men det krever at vi faktisk satser på bøndene.

Det må være regionale meierier og slakterier som bøndene kan levere melk og kjøtt til, og som kan videreforedle melka og kjøttet til sunne og gode matvarer for alle oss som ikke står opp i grålysninga og går i fjøset. Politikken må skrus for å sikre et levende jordbruk over hele landet. Det er ikke akseptabelt at bønder produserer mer og mer mat, men tjener mindre og mindre penger.

Derfor står jeg og NSR med bøndene som krever endringer i jordbrukspolitikken. Skal vi sikre det samiske jordbruket, må vi gi bøndene vilkår og lønn de kan leve av. Det fortjener de!