MENINGER:

Skal teknologien redde oss fra sykepleiermangelen?

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen og det er en dag vi sykepleiere feirer hvert år.

En sykepleier er en kunnskapsrik person som gir god kvalitet i pasientbehandling.   Foto: Illustrasjonsfoto

meninger

Det er en feiring av sykepleie og av Florence Nightingale som ble født på denne dagen i 1820 og ble verdensberømt under Krimkrigen i 1854. De fleste kjenner henne som «the lady with the lamp» og tror – helt feilaktig – at hun er det milde og omsorgsfulle bildet på den typiske sykepleier.

Vi sykepleiere kan være milde og omsorgsfulle, men hvis du skal beskrive en sykepleier så foretrekker vi kunnskapsrik person som gir god kvalitet i pasientbehandling.


– Hvert sekund teller: Slik skal tre plakater redde liv

Det siste året har nær 500 helsefagfolk i Troms blitt kurset i de akutte situasjonene der det står om minutter mellom liv og død.


Sykepleiere i dag ønsker å være med på og utvikle og lede dagens helsevesen. Det var også Florence Nightingale sitt formål. Hun ledet utviklingen av sin tids helsevesen, og var ei dame med jernvilje. Myten beskriver henne som en engel i menneskeskikkelse, ei som ofret seg for andre uten ønske om å bli lønnet for arbeidet. Det er korrekt at hun utrettet mye godt, men det var fordi hun søkte kunnskap og brukte statistikk og økonomi som begrunnelse for endring. Florence beviste på denne måten at det var mer kostnadseffektivt å gi gode sanitærforhold og bedre levevilkår, enn å måtte håndtere kostnader for forbrytelser, sykdom og for tidlig død. Hun mente også at «det alltid er billigere å betale arbeidskraften for dets fulle verdi. Underbetalt arbeidskraft er dyrere».

Lena Røsæg Olsen, fylkesleder Norsk sykepleierforbund Troms og Finnmark. 

Mona fra Harstad er sykepleier på Grønland

Mona Forsberg fra Harstad forelsket seg i Qaanaaq på Grønland, og flyttet opp dit i mars i år for å jobbe som sykepleier.


Dette er den sykepleieren vi feirer. Hun som gjennom sykepleiefagligkunnskap endret samfunnet og helsevesenet gjennom å tenke nytt, brukte kompetansen sin og tok i bruk den nyeste teknologien.

Ny teknologi i helsetjenesten gir oss mange nye muligheter – for bedre kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene, for økt trygghet og selvstendighet for pasientene, for mindre slitasje og mer utfordrende oppgaver for helsepersonell, og for mer helsetjenester for hver krone. Sykepleiere er gjennomgående positive til ny teknologi – så lenge den er hensiktsmessig.


Helle (19) føler hun ikke får den hjelpen hun trenger - nå flytter hun fra Harstad

Helle Marie Eriksen (19) har vært i psykiatrien siden hun var åtte år gammel. Selv sier hun at hennes psykiske helse blir dårligere og dårligere for hvert år som går, mens hjelpen hun får også blir verre.


Vi er ikke så kravstore. Vi vil gjerne ha mer enn èn datamaskin tilgjengelig når vi skriver rapport. Vi vil ha tilgang til pasientjournalen på nettbrett når vi kjører ut i hjemmetjenesten og vi vil gjerne ha opplæring i ny teknologi som pasientene etterspør. Ledere i lokale kommunale helseinstitusjoner har verken penger, tid eller myndighet til å drive utviklingsarbeid i egen virksomhet. Da er mitt spørsmål: Hvordan skal teknologien redde oss fra sykepleiermangelen?
Det kan virke slik på enkelte politiske løsninger at dette er et enkelt svar på et stort samfunnsbehov. Jeg mener det er ganske komplisert. Teknologien kan hjelpe oss, men det er ikke en enkel løsning. Nesten halvparten av sykepleierne har i liten eller svært liten grad fått tilbud om opplæring i bruk av ny teknologi. Innovasjon krever statlig finansiering, gode piloter og til slutt gode prosjektledere som kan spre positive løsninger videre. Men først og fremst må de i samarbeid med lederne av helsetjenesten, klare å implementere og endre arbeidsmetoder over tid. Det tar tid å snu en stor tankbåt og du må ha kompetanse til å gjennomføre det. Det er naivt å tro at teknologi alene skal redde oss ut av en bemanningskrise.

Det krever en Florence som forstår hvordan helsetjenesten fungerer og det krever en involvering av pasienter og forståelse av et reelt behov. Sykepleiere innehar en livsnødvendig kompetanse det er på tide å investere i.

Gratulerer med dagen til alle sykepleiere!