Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

Gratulerer med kampdagen 1. mai. I dag feirer vi seierne til generasjonene før oss, og fortsetter deres kamp. Vi vet at vi kan ikke ta noe for gitt.

Heidi Elisabeth Pedersen, leder FO Troms og Finnmark.  Foto: Privat

meninger

1. mai 1921 marsjerte 10 000 kvinner og menn i gatene til det som nå heter Oslo. Avisene rapporterte at dagen ble markert «i høyere grad enn noensinne». Det var kanskje ikke så rart. Norge var preget av spanskesyken, og over 15 000 nordmenn mistet livet i pandemien, fordi de manglet helsehjelp. I kjølvannet marsjerte arbeiderbevegelsen for velferdstjenester, sykelønn og trygghet.

1. mai 2021 har vi vært gjennom over et år med pandemi. Mange har fått kjenne på usikkerhet, både i forhold til egen helse og økonomi. Vi i Norge har tross alt vært heldige. Vi har et velferdssamfunn som fungerer. Vi er omstillingsdyktige. Vi har permitteringsordninger som ikke setter oss på bar bakke når bedrifter må stenge. Det kan vi takke arbeiderbevegelsen for. Men vi bør passe oss vel for å ta det for gitt.

Hvert år forhandler fagbevegelsen og arbeidsgivere om dine og mine lønns- og arbeidsvilkår. Noen ganger gir det lite uttelling, andre ganger gir det bra med uttelling. Men det kommer ikke av seg selv. I perioden hvor vi bygget opp våre velferdsordninger var tre av fire fagorganisert. I dag er under halvparten medlemmer av en fagforening. Vi må stå sammen og være mange, for å kunne påvirke og ha gjennomslag.

Til alle oss som er medlem av en fagforening – Gratulere med kampdagen 1. mai.

Hvis du ikke er medlem av en fagforening, så bruk litt av dagen til å søke opp LO, finn et forbund som passer for deg, og meld deg inn! Kampene om et trygt arbeidsliv og gode velferdsordninger må vi ta sammen.