HT MENER:

Breddefotballen betaler en høy pris

For lite, for sent! Det er kort fortalt konklusjonen på den forsiktige åpningen av aldersbestemt fotball og annen innendørs idrett.

Organisert idrett for barn og unge under 20 år får tillatelse til å starte opp igjen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB  Foto: Ørn E. Borgen

Frafallet og aktivitetsnedgangen er en side som vi i folkehelseperspektiv vil slite med virkningene av i flere år.

meninger

Vi er klar over at mange har tapt store penger i forbindelse med korona, men her finnes en pris og en kostnad som vil smerte i lang tid. Mange unge voksne er satt utenfor fellesskapet, og får verken trene sammen med andre eller spille kamper.

Fortsatt er også seriespill i barne- og ungdomsfotballen satt på vent av myndighetene. Med grensen «under 20 år» for å trene kontaktfotball, finnes det konkrete eksempler på spillere med sin 20-årsdag denne vinteren som måtte forlate treningsgruppa. Det må føles fullstendig meningsløst både for trenere og spillerne selv.


Ble overrasket av Fair Play-pris:

– Den så jeg ikke komme

Waralak Narkchuen (21) fikk hakeslepp da Harstad Idrettsråd overrasket henne med idrettsrådets Fair Play Pris.


Det er selvsagt fint at barn og ungdom kan møtes til trening og turnering, men det viktigste mangler når sola nå sørger for at banene står grønne og fine, klar for viltre spillere. Alt tyder på at seriekampene neppe kan arrangeres før tidligst i juni fordi regelen er at kamper over kommunegrensene ikke er tillatt.

I mange kommuner er det verken smittetilfeller, men heller ikke flere fotballklubber, og dermed ingen å spille mot. Med ingen eller svært få smittetilfeller i svært mange av kommunene i nord ville risikoen for seriespill vært svært liten. Dette både sommeren 2020 og nå i sesongen 2021.


De hoppet i det og begynte å bygge for å gi bygdas barn og ungdom best mulig oppvekstvilkår

Da frykten for skolenedleggelse ble forsterket, så engasjerte idrettsledere og foreldre ingen annen utvei enn å ta støpeskjeen i egne hender.


Det samme må sies om det hadde vært åpnet for fullkontakttrening og kamper også for breddefotballen 20 år og eldre. Mangelen på lokal tilpasning av tiltakene er hårreisende, og selvsagt fullstendig uforståelig. Det samme at lokale politikere i svært liten grad har tatt et oppgjør med sentrale myndigheter som ikke evner å se en landsdel hvor covid-19 mer er en frykt, og ikke en reell trussel.

For vi kommer ikke bort fra at selv om det finnes en minimal smitteverngevinst ved dagens regler, medfører de også både menneskelige tap og helsetap i andre enden. Frafallet og aktivitetsnedgangen er en side som vi i folkehelseperspektiv vil slite med virkningene av i flere år. Langt verre frykter vi at konsekvensene av en tapt sosial møteplass vil bli, der nettverk og fellesskap skapes.

Det kan bety stort psykisk helsetap for mange. Og da kanskje verst hos de over 20 år som er rammet mest dramatisk av nedstengningsreglene, og heller ikke kan møtes til normal fotballtrening.

Smittevernekspert Ørjan Olsvik fra Senja, til daglig professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, har levert en rapport som kan gi tusenvis av fotballspillere i Norge håp om å kunne begynne å spille igjen. Hans forskning og forslag til smittevernprotokoll for breddeidretten viser at breddefotballen kan gjenåpne igjen uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet. Regjeringen er uenig; politisk står Erna og co fast på at breddefotballen bør være nedstengt. Forstå det, den som kan.


Forsvarsspilleren ser fram til å bli toppskårer

I en nedtelling mot seriestarten 24. mai presenteres årets Medkila-stall og trenere dag for dag på ht.no.