KRONIKK soldataksjon:

Innfør din egen «årlig psykisk»

Den psykiske helsen vår er like viktig som den fysiske. Hvor ofte spør du deg selv eller andre: hvordan har du det, sånn egentlig?
meninger

Alle som er eller har vært i Forsvaret kjenner godt til uttrykket «årlig fysisk». Det henspeiler til den fysiske testen som alle militære må gjennomføre minst en gang i året. Testen er ment å gi en «statusrapport» på den fysiske formen.

God fysisk form er viktig, både på jobb og ellers i livet. Det gir overskudd og gjør at du orker mer. Men hvordan står det til med den psykiske formen? Er ikke den like viktig og når tester vi den?

Psykisk helse

Hvert år gjennomfører norske soldater en aksjon kalt «Soldataksjonen». I år handler den om psykisk helse og har fått navnet «Vi kjemper våre kamper sammen».


To millioner kroner til Harstad for å styrke helsetilbudet: – Viktigere enn noen gang

Harstad kommune får to millioner kroner fra regjeringen til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Tjeldsund får 759.650 kroner til jordmortjenesten.


Først vil jeg berømme soldatene våre for dette initiativet og for at de setter dette på dagsorden. Så vil jeg adoptere oppmerksomheten på psykisk helse til alle andre – både i og utenfor Forsvaret.

Dette er noe som angår oss alle.

Skader som ikke synes

Vår psykiske helse har i økende grad blitt satt på dagsorden i hele samfunnet de siste tiårene. Og godt er det! Tidligere var ikke dette noe det ble snakket så mye om. Det er heller ikke så lett å oppdage.

Korona-pandemien og over ett år med nedstengninger, har aktualisert temaet ytterligere. Undersøkelser viser at det spesielt er blant de unge at dette har blitt en økende bekymring.


Enorm økning i spørsmål til Ung.no i fjor: – Hvis jeg har korona, kan jeg møte en annen med korona?

I 2020 svarte fagpersoner på 75.521 spørsmål fra barn og unge gjennom spørretjenesten Ung.no. Det er opp 55 prosent fra 2019, da "bare" 48.605 fikk svar på sine spørsmål.


Mange fikk sikkert med seg historiene i A-magasinet i mars, om unge mennesker som velger å ta livet sitt. Den viste til fulle hvor viktig dette temaet til syvende og sist er.

De unge selv er svært opptatt av dette. UNG2021-undersøkelsen fra Opinion, som spør norske ungdommer om hva de mener er den viktigste helsepolitiske saken for øyeblikket, viser en markant oppgang for temaet psykisk helse.

I Kantar-undersøkelsen Helsepolitisk barometer 2021, sier 26 prosent av den norske befolkningen at mer tilgjengelig helsehjelp er den viktigste helsepolitiske saken, og legger seg øverst på listen. Blant de under 30 år svarer 38 prosent det samme.

Spør!

En fysisk skade er relativt enkelt å forholde seg til, både for den som er skadet og andre. Du ser stort sett hva som er galt og fysisk smerte er gjenkjennbar. Slik er det ikke nødvendigvis med psykiske skader. De synes ikke, i hvert fall hvis ikke du vet hva du skal se etter.


Family Sports Club gjenåpnet for trening: – Viktig for fysisk og psykisk helse

Fredag ettermiddag åpnet Family Sports Club dørene igjen, etter lang tids stenging. Det var etterlengtet, forteller regionleder Øystein Pettersen. 


Om noen skulle falle og slå seg, så er det for de fleste en god refleks å spørre om det gikk bra med vedkommende? Hvor ofte spør du en kollega, venn eller familiemedlem som kanskje ikke helt har vært seg selv i det siste om hvordan det går? Kanskje kan det være ubehagelig å spørre, men det er bedre å gjøre en gang for mye enn en gang for lite.

Jeg vil våge å påstå at alle som har det litt vanskelig eller utfordrende, setter umåtelig pris på at noen bryr seg. Alle har vi av og til litt utfordringer her i livet. De kan være både store og små. Men små utfordringer kan vokse seg store om vi ikke tar tak i dem tidsnok.

Et spørsmål fra en venn eller kollega kan være det som får noe opp fra mørket og frem i lyset. I ytterste konsekvens kan det redde liv.

Snakk om det!

Psykisk sykdom er gjerne en snik. Den kommer snikende på deg og tar seg god tid. Det gjør at den kan være vanskelig å oppdage, både for den som er syk og de rundt.

Artisten OnklP beskrev dette i låta «Styggen-på-ryggen», som fikk mye oppmerksomhet for noen år tilbake. Det å oppleve at det «sitter noen på ryggen», at ens reaksjonsmønster endrer seg, at sinnsstemningen går nedover, at alt blir grått og at ting føles mer og mer meningsløst, er både skremmende, frustrerende, vondt og noen ganger skamfullt.

Sinne, frustrasjon, tristhet, nedstemthet, redusert kognitiv evne, redusert arbeidsevne, isolasjon, lite matlyst, lite søvn. Alt dette kan være typiske reaksjoner på at noe er galt. Og at det er «typisk» er viktig – avgjørende viktig.

Mange med psykiske plager føler seg alene. De føler at de er de eneste som sliter og at de ikke strekker til. Men slik er det ikke. De er ikke alene. Det er derfor det er viktig å snakke med noen om følelser og opplever, enten med kolleger, venner, eller med fagfolk hvis det er nødvendig. Det finnes hjelp!

Innfør «årlig psykisk»

Jeg vil oppfordre alle lesere av H-A om stille seg følgende spørsmål: når spurte jeg sist meg selv eller andre hvordan det går, sånn egentlig?

Som et minimum kan du fra i dag av innføre din egen «årlig psykisk» (den må gjerne være daglig, ukentlig, månedlig eller halvårlig). Det er viktig for deg og for de rundt deg.