Barnehagetilbudet – vi må ta noen politiske veivalg for framtida

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

meninger

Harstad Høyre ønsker å være relevant i utøvelsen av politikk til beste for innbyggerne i vår kommune. Dette krever iherdig innsats av våre lokalpolitikere og partiets lokalforening, særlig nå som det skjer mye spennende som vil definere Harstad i mange tiår framover. Jeg tenker på Forsvarets investeringer og satsning på Evenes, Harstadpakken 2, etableringer og investeringer ved Rødskjær helt i sør i vær kommune. I tillegg skal det bygges for milliarder i sentrum og ny Hålogalandsvei gjøre Harstad enda mer tilgjengelig for omkringliggende regioner. Inntil videre må vi vente på Nord-Norgebanen…


Har kommet til enighet: Harstad kommune kjøper tomt for 21 millioner kroner

Harstad kommune punger ut med 21 millioner kroner for tomt til ny skole på Mustapartajordet på Bergseng.


I lys av dette må vi ta noen politiske veivalg for framtida.

Det er kanskje vanskelig å se overgangen fra innledningen over og spørsmål som stilles i overskriften om viktigheten av barnehagetilbudet i kommunen.

Vi vet at Harstad, som mange andre nordnorske kommuner, har betydelige demografiutfordringer. Jeg er overbevist om at familiene som ikke får et barnehagetilbud når foreldrepermisjonen er over, eller mangler tilbud om barnehageplass når jobbtilbudet fra en av Harstads arbeidsgivere skal besvares, nødvendigvis vil ha alvorlige betenkeligheter om hva framtida har å bringe her. Dette er alvorlig for private og offentlige arbeidsgivere som skal rekruttere nødvendig kompetanse! Og dette er alvorlig for kommunens befolkning som forventer et tilbud av velferdstjenester også i framtiden!


Millioner til gamle naust

Flere millioner kroner skal deles ut til prosjekter for å sette i stand gamle naust.


Vi skal snart bygge nytt Helsehus som skal driftes av Harstad kommune. Et helsehus uten kompetente arbeidstakere og uten nødvendige bevilgninger, produserer ingen tjenester. Det er mennesker som produserer helsetjenester, og ikke økonomiske bevilgninger alene. Det er like alvorlig at private arbeidsgivere glipper kompetanse som følge av et utilstrekkelig barnehagetilbud.

Dette kan ikke fortsette! Narvik kommune utlyser kommunale stillinger hvor barnehage og skolefritidsordning dekkes i et halvt år etter tilsetting. Hvordan stiller Harstad i denne konkurransen om de samme attraktive arbeidstakerne uten å kunne tilby barnehageplass?


Chris (32) jobbet for Nokas og transporterte penger for Bunnpris. Nå blir han sjef for to butikker i Harstad

Chris Selnæss (32) har hatt en noe uvanlig vei inn i dagligvarehandelen. Det startet da han jobbet i Nokas med å transportere penger.


Jeg håper på en tverrpolitisk samling hvor barnehagetilbudet faktisk er viktig og prioriteres. Det er for Harstad Høyre helt avgjørende for hvilken framtid som kan tilbys i vår kommune.

Vi arbeider for at det må kunne søkes om barnehageplasser ved rullerende opptak hele året og Harstad kommune må kunne tilby barnehageplasser til alle familier som trenger slikt tilbud når behovet oppstår. Kan noen være uenig i dette?