Meninger:

Stortinget må stoppe regjeringens forslag til rusreform

Kvæfjord Arbeiderparti har behandlet regjeringens forslag til rusreform og har en uttalelse å komme med.

Det burde følge penger med til styrking av politi og tollvesen, for å kunne stoppe langere og bakmenn, med en slik stor og viktig reform, mener blant annet Kvæfjord Ap. Illustrasjonsfoto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix  Foto: Junge, Heiko

Kvæfjord Arbeiderparti mener at det forslaget til rusreform som regjeringen har lagt frem er meget ufullstendig og mangelfull.

meninger

Vi har fulgt debatten og høringsuttalelser nøye, og vi har lyttet til medlemmer og innbyggere som har uttalt seg om saken. Flere er bekymret over forslaget til rusreform slik den foreligger fra regjeringen. Det synes klart at en rusreform er nødvendig, og at mer helsehjelp og forebyggende tiltak trengs for å kunne hjelpe i større grad enn i dag. Det er også viktig å skille mellom brukere med lang rushistorikk og de unge som er i startgropa. Slik vi ser det trenger de ofte helt ulike hjelpetiltak.

Vi merker oss at flere høringsinstanser også er svært bekymret over forslaget og at særlig Politilederlaget har sterke betenkeligheter med hvordan dette vil påvirke samfunnet og dagens unge. Men på den annen side, er vi enig i at det viktigste er å tilby god og riktig hjelp til de berørte.


Rusreformen: – Skadelig for ungdom og en gave til organiserte kriminelle

– Dette er et eksperiment med ungdommen som prøvekaniner, skriver politiinspektør Yngve Myrvoll.


Vi er svært forbauset over at ikke regjeringen i denne saken har lagt mer vekt på forebyggende tiltak. Det naturlige ville jo ha vært at det med en slik stor og viktig reform hadde fulgt penger med til styrking av politi og tollvesen for å kunne stoppe langere og bakmenn. Etter vårt syn er jo dette det aller viktigste forbyggende tiltaket.

Vi mener også at det må komme økte bevilgninger til psykisk helsehjelp, boliger og rusbehandling. I regjeringens rusreform følger det heller ingen penger med til kommunene som allerede opplever historiske lave pengeoverføringer fra staten og som blir sittende med flere oppgaver og ingen flere penger.

Kvæfjord Arbeiderparti mener at det forslaget til rusreform som regjeringen har lagt frem er meget ufullstendig og mangelfull. Særlig fordi det legges stor vekt på avkriminalisering og legalisering mens viktige forebyggende tiltak er fraværende. Derfor trenges det en reform som i større grad tar hensyn til de reelle utfordringer og muligheter.


Meninger:

- Lover må basere seg på kunnskap fremfor synsing

Frank M. Sletten, sjef for politistasjonsdistriktet i Harstad og styremedlem i Politilederlaget, mener at samfunnet fortsatt trenger straff som ris bak speilet for å holde narkomisbruket så lavt som mulig.


Med bakgrunn i disse synspunktene mener Kvæfjord Arbeiderparti at regjeringens forslag til rusreform i sin nåværende form må stoppes av Stortinget.