En klok tilnærming fra forsvarssjefen 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har bedt om en vurdering av grensene for Norges elleve heimevernsdistrikter, sett opp mot landets 11 fylker og tolv politidistrikter. 

Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) og Høyre-leder Nils Johan Holte. 

meninger

Bakgrunnen er en rapport etter terroraksjonen 22. Juli, der beredskapsaktørene, blant annet Heimevernet, ble anbefalt å samordne seg.


Ordførere reagerer sterkt på at det anbefales å flytte Heimevernet fra Bjerkvik til Tromsø: – Fremstår som lite gjennomtenkt

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal og Evenes-ordfører Terje Bartholsen liker dårlig at en fersk utredning slår fast at HV-16 anbefales flyttes fra Bjerkvik til Tromsø.


Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet har levert en anbefaling til forsvarssjefen, der den foreslår å flytte ledelsen av heimevernsdistriktet HV-16 fra Bjerkvik til Tromsø, og la HV-distriktets grense følge fylkes- og politidistriktets grense. Det ønsker ikke forsvarssjefen, og er åpen for andre innspill. Det er en klok tilnærming.

Like grenser for beredskapsetatene er i utgangspunktet en god idé, hvor mer enhetlig ledelse og bedre samhandling kan oppnås, men det er ikke en god løsning i Sør-Troms og Nordre Nordland.

Operasjonsområdet for HV-16 strekker seg i dag fra Tysfjord, Lofoten og Vesterålen i sør til grensen mot Finnmark i det tidligere Troms fylke. Den ble satt slik i 2005, av gode grunner.


10.000 allierte soldater fra inn- og utland inntar Hinnøya: – Skarpt fokus på smittevern

Fra 8.- 18. mars inntar nærmere 10.000 allierte soldater fra inn- og utland Hinnøya for å avslutte årets vinterøvelse i nord.


I nord er det i dette området mottak og trening av allierte styrker skjer – og skal skje, både i freds- og krigstid. Dette bør skje under kommando og kontroll av at ett Heimevernsdistrikt som er tett på, ikke to, som ledes på avstand.

Fordelene ved samordning av beredskapsetatene veier ikke opp for ulempen med tanke på Heimevernets oppgaver i krig i dette strategisk viktige området. Derfor mener vi forsvarssjefens tilnærming med å beholde grensene for HV-16 slik de er, samt styrke Tromsø med en egen innsatsstyrke, er en god løsning, både økonomisk og strategisk.