Når alle går i fella

Fella jeg snakker om er at det bygges stort, høyt og dyrt i sjøkanten i hele landet. Mange mener i tillegg at det er stygt. Det er antakelig noe av grunnen til at arkitekturopprøret får en massiv tilslutning.

  Foto: Knut Godø

meninger

For folk flest føler seg maktesløs. Og undrende til at dette skjer. Og begriper ikke at politikere lar det skje. Når jeg nøster i problematikken kommer det fram at det er et lovtomt rom her, som må tettes. Det handler om at plan- og bygningsloven må justeres slik at alle kommuner må lage bydelsplaner og designplaner. Samt at innbyggere får en lovfestet medbestemmelse.


Meninger:

– Hva er kommunens plan for å ta vare på de ikoniske byggene i Harstad?

I alle norske byer og tettsteder bygges det mye dyrt og nytt i sjøfronten. Ofte høyt.


Alternativet er at utviklingen fortsetter. Og det blir opp til utbyggerne hvordan nye bygg skal se ut. For den enkelte innbygger som skal kjempe imot dette er det en slags Davids kamp mot Goliat. Derfor må politiske partier avklare hva de vil gjøre slags grep i forkant av Stortingsvalget.

Fargedesigner Dagny Thurmann-Moe viser til moderne forskning innenfor miljøpsykologi. Som vises at stål, glass og betong i gråskala øker stressnivået og pulsen vår. Og gjør oss mindre sosiale. Fordi vi sanser mindre i slike omgivelser og beveger oss raskere gjennom slike områder. Det medfører, kanskje mest alvorlig, at vi på sikt fungerer på et lavere kognitivt nivå. Likevel er det stål, glass og betong som reiser seg i bygg etter bygg i byer og tettsteder.


Nå er denne tomta solgt for flere millioner over takst. - Den er perfekt for oss

Det har vært rederi på Langnes siden 60-tallet. Mange trodde den æra var over da Nergård Havfiske la eiendommen ut for salg. Men slik skulle det ikke gå.


Det vises liten vilje eller motivasjon til å bevare det norske kulturlandskapet. Slik blir byer- og tettsteder i Norge rett og slett historieløse og stedsløs. Eksemplene på dette er mange. De er rett utenfor døren. Eller du kan sjekke i sosiale medier på facebook arkitekturopprøret Norge eller instagram aonorge.

Mitt håp er at vi skal utvikle byer og tettsteder slik at vi skaper menneskevennlige miljøer og lokalt forankret arkitektur. For alternativet er nedslående. Vi mister vår identitet.

Derfor må plan- og bygningsloven endres. Tingenes tilstand kan ikke fortsette som nå. Tar du ballen kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup?