HT mener:

Ingen skal stå alene

Data foran dato, lyder det fyndige svaret fra helsemyndighetene - og i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet etter pandemien. Smitteutviklingen, antallet sykehusinnleggelser, nye mutasjoner, effekten av vaksinen, det er virusets fortsatt ukjente krumspring som gjør det lite meningsfylt å knytte gjenåpningen til bestemte datoer.

Det er ingen tvil om at mange både i de yngre aldersgruppene og i arbeidslivet har måttet bære tunge byrder under nedstengningene.

meninger

Eller for den saks skyld til enkeltkriterier, som for eksempel at visse befolkningsgrupper er ferdigvaksinert. Hva som derimot kan konkretiseres, er en plan for hvordan gjenåpningen skal gjennomføres, under gitte forutsetninger. I så måte var det en plan med mye sunn fornuft og bygd på prinsipper med bred politisk oppslutning som statsminister Erna Solberg (H) fremla i Stortinget onsdag.

En normalisering for barn og unge og overfor de koronatruede delene av næringslivet plasseres her i det første av fire gjenåpningstrinn, en prioritering som er ganske udiskutabelt riktig. For det er ingen tvil om at mange både i de yngre aldersgruppene og i arbeidslivet har måttet bære tunge byrder under nedstengningene. Problemfeltet har en spennvidde fra psykisk helse og redusert læring til konkursfare og videre til økonomiske problemer og uvisshet blant de mange arbeidsledige.

Men om gjenåpningsplanen som sådan virker godt avbalansert, og er så konkret som situasjonen tillater, trengs det også en gjennomarbeidet og tydelig plan for reparasjonsarbeidet etter pandemien, slik SV-leder Audun Lysbakken understreket i kommentarrunden etter redegjørelsen. Helsevesenet skal hente inn et betydelig etterslep etter korona-prioriteringen. Skoler skal ta igjen det tapte. Hva kan varsles når det gjelder omfanget av støtteordninger for bedrifter og ledigmeldte fremover?

Arbeidsgrupper er i gang på flere områder. I revidert nasjonalbudsjett, som snart skal fremlegges, må regjeringen bidra ytterligere til formålet med gjenåpningsplanen: å gi størst mulig forutsigbarhet for en befolkning hvor koronatrettheten griper om seg, tålmodigheten tæres og ettervirkninger er følbare. «Ingen skal stå igjen alene», erklærte statsministeren. Erklæringen kan gjerne stå som en overskrift over gjenåpningsplanen, og som et løfte regjeringen må ha som en stående ordre når detaljene skal utformes.