HT Mener:

Ny høytid med restriksjoner

Påska er igjen over oss, og for andre året på rad i en form vi mer enn gjerne skulle sluppet.

Derfor er munnbind, avstand og hygiene faktisk de beste rådene i ei ellers rådvill tid.

meninger

Som i fjor er det besøksrestriksjoner, overnattingsbestemmelser og formaninger om å unngå reise. Som i fjor preges landet av covid-19 og en pandemi som tok mye lengre tid å få kontroll på enn det vi og hele verdenssamfunnet hadde håpet på.

For dessverre har de ått rett, de som sa at dette kommer til å ta lang tid. Det var ikke nok med et krafttak opp mot sommeren 2020. Det holdt ikke å ta ekstra ansvar i høstferien. Det hjalp ikke å ha strenge regler for julefeiringen. Og vinterferien var mer eller mindre full krise i deler av landet. Og dermed blir påska 2021 noenlunde som i fjor.

Slik sett kan man si at vi ser tendensen til den første «normalen». For aller første gang gjør vi noe covid-relatert vi har gjort før, feirer en høytid med strenge restriksjoner. Som vi skulle sluppet – akkurat det.

I store deler av vår region har smittetallene holdt seg lave, men likevel må folk i disse områdene etterleve de samme besøks- og overnattingsreglene som innbyggere i Viken. Man skal ha evnen til å selge sand i Sahara og snø på Nordpolen om man skal få den til å gå inn som forståelig.

En runde i butikkene lokalt kan også bekrefte at mange sliter med å forstå anbefalinger og pålegg fra sentralt hold. Helseministeren har bedt alle bruke munnbind i forretninger der man ikke kan holde to meters avstand. Den er det mange som ikke kjøper, og uten å fintelle er det lett å konkludere med at godt over halvparten gir blaffen. Noen velger å følge rådet, og butikkene later til å la det være greit. Noen velger å ha munnbind på de ansatte, men med ytterst få unntak stilles det krav om munnbind for dem som skal inn for å handle.

Selv om helseminister Bent Høie har bedt tynt om at vi holder oss i ro, vil noen likevel reise. Noen vil komme hjem, til hytta eller reise forbi. Forhåpentlig har de ikke med seg et hypersmittsomt mutantvirus i bagasjen.

Men det er altså kun forhåpentlig. Sikker kan vi ikke være. Derfor er munnbind, avstand og hygiene faktisk de beste rådene i ei ellers rådvill tid.