HT mener:

Påskefeiring med sunn fornuft

Ved inngangen til påskeuken er smittetrykket høyt mange steder i landet. Men om vi slapp et nytt hytteforbud, mangler det ikke på detaljerte regler og råd i regjeringens «påskebudskap».

Å tøye reiserådene og droppe vaksinetilbudet forsinker friskmeldingen av samfunnet.

meninger

Rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser er både helt vesentlig og gir rike tolkningsmuligheter. For det finnes sikkert mange gode grunner når antallet flyreisende nordover fra smittetunge byer sørpå økte sterkt denne helgen. Typiske hyttekommuner i Sør-Norge meldte samtidig om firedobling av innbyggertallet, og flere er underveis de neste dagene. En av kommunene, Hol med tettstedet Geilo, fant det nødvendig å spisse til den nasjonale veiledningen med en lokal forskrift.

Der ble det ganske enkelt forbudt å ta imot gjester på hytta, ikke som i landet ellers hvor det «bør» komme maks to. Forskriften ble raskt myket opp igjen, blant annet av hensyn til aleneboende. Men et formelt problem viste seg å være at forbudet ikke kunne omfatte fritidsboliger som leies ut av registrert næringsvirksomhet. Så et annet glimt fra norsk dagligliv under den tredje smittebølgen: Folk som takker nei til vaksine fordi de skal på hytta.

I episenteret Oslo har mye handlet om koronakampen i innvandrertette bydeler og om påsketurer til hjemland med stor smitte og svake restriksjoner. Men enkelte bydeler på hovedstadens beste vestkant melder om avslag på opptil en av to vaksineinnkallinger, i all hovedsak med nevnte begrunnelse. Å prioritere hytteturen gir et betydelig merarbeid for et hardt presset helsepersonell, mange av dem har selv droppet påskeferien, og det tar lengre tid å få vaksinert de mest utsatte befolkningsgruppene.

Sosial omgang med slekt og venner er et grunnleggende behov hos oss mennesker. Hytta har en solid plass i den norske folkesjelen. Og foran den andre koronapåsken begynner folk flest å bli slitne av smitteverntiltak. De spredte glimtene fra palmehelgens nyhetsbilde kan gjerne gi en ny påminnelse om at tiltakene må være både forholdsmessige og tydelige. Myndighetenes strie strøm av råd og regelendringer har sikkert et forbedringspotensial. Men det monner lite mot den handlingsregelen som heter sunn fornuft. Å tøye reiserådene og droppe vaksinetilbudet forsinker friskmeldingen av samfunnet.