Meninger:

Utvidet båndtvang i Harstad? Nei takk.

Førstkommende torsdag skal Harstad kommunestyre behandle en sak om utvidet båndtvang i Harstad. Saken har allerede vært behandlet i formannskapet, der utvidet båndtvang ble vedtatt med knappest mulig flertall.

Båndtvang er tema i kommunestyremøtet i Harstad torsdag.  Foto: Frank R. Roksoy

meninger

Det er flere grunner til å stille seg kritisk til innføring av utvidet båndtvang i Harstad. For det første har vi et godt lovverk for hundehold nasjonalt, også når det gjelder båndtvang. Og det virker merkelig at Harstad skal ha behov for et særegent lovverk. For det andre er det flere ulemper med å innføre utvidet båndtvang enn fordeler. De fleste hundeeiere respekterer gjeldende nasjonale regler, og ved å endre regelverket vil man straffe samtlige hunde-eiere, samtidig som man mest sannsynlig ikke vil nå ut til en liten gruppe useriøse hunde-eiere.


Rolf Ingar er bekymret nå som tursesongen er i gang: – Alle hundeeiere må tenke seg om

Rolf Ingar Eggum ønsker å minne folk om båndtvang for hund nå som sauene er ute og beiter i Harstad og Kvæfjord.


En rekke foreninger har stilt seg kritisk til innføring av utvidet båndtvang, dette gjelder blant annet Harstad Hundeklubb, Norsk Kennel klub, Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb, og Harstad Jeger- og fiskerforening. I tillegg uttaler Viltnemnda, som ikke er blitt hørt i høringsrunden, at de stiller seg negativ, blant annet fordi dette vil innebære ulemper for friluftsliv, aktivt hundehold i naturen, og i forbindelse med stor- og småviltjakt. Slik saken står nå ser det også ut som at de færreste omkringliggende kommuner har planer om å innføre tilsvarende regelverk for sine kommuner, slik at Harstad blir alene om å innføre dette.


– Hundeeierne som er problemet

Med knappest mulig flertall gikk formannskapet tirsdag inn for å utvide båndtvangen fra 20. august til 1. oktober.


Mange hendelser med skade på bufe skjer når det er ordinær båndtvang, og gjelder i all hovedsak et lite antall hunde-eiere som trolig ikke vil innordne seg noe lovverk, samme hvilke regler som gjelder. Det blir derfor direkte feil å påtvinge utvidet båndtvang til en rekke hunde-eiere som allerede er lovlydige og følger hundelovens bestemmelser. Hundehold bidrar til økt friluftsliv, bedre folkehelse og økt livskvalitet. Og tilgang på aktiviteter i naturen er en viktig trivselsfaktor for både hund og menneske.

Harstad Høyre stiller seg negativ til et særegent lovverk i Harstad, og håper å unngå at dette blir innført.