En allerede hardt prøvet næring blir nå strupet helt til

Slik reagerer regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik etter at regjeringen i kveld la frem nye nasjonale smitteverntiltak.

– KRISE: Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.  Foto: Ronald Johansen

meninger

I praksis vil dette bety kroken på døra for mange. En ytterligere begrensning på antall og avstand gjør det umulig for mange bedrifter i Troms og Finnmark å opprettholde driften.

Mange virksomheter vil måtte stenge ned virksomheten så lenge disse begrensningene eksisterer. Det betyr ingen inntekter og nye runder med permitteringer og oppsigelser.

En slik lockdown som regjeringen nå legger opp til, må kompenseres på en god måte. Regjeringens forslag om påfyll til den kommunale kompensasjonsordningen, er ikke en god ide. I en så kritisk situasjon som bedriftene befinner seg i, kan det ikke være avhengig av hvilken kommune en tilhører, om en får hjelp eller ikke. Så drastiske tiltak som settes i verk nå, vil kreve ordninger som gir bedriftene umiddelbar økonomisk støtte. Dersom bedriftene ikke får kompensert for det faktum at de er nektet å drive videre, vil konsekvensene bære konkurser og tap av arbeidsplasser i hele regionen.

Siste medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv (2.-8. mars 2021) viser at det er antallsbegrensning og avstandsregler (1 meter) som har hatt den største innvirkningen på bedriftenes omsetning. Strengere avstandsregler vil automatisk medføre ytterligere antallsbegrensninger.

I Troms og Finnmark sier 39 prosent av reiselivsbedriftene at avstandsregler har hatt stor innvirkning på omsetningen, mens 44 % av bedriftene sier at antallsbegrensninger har hatt stor innvirkning på omsetningen.

Det betyr at innføring av 2 meters-regel vil gjøre situasjonen enda vanskeligere for næringslivet generelt og reiselivet spesielt.