Kan noen fortelle meg!

Det snakkes om et overforbruk i Harstad kommunes helsesektor på cirka 40 millioner.

  Foto: Frank R. Roksøy

meninger

Samtidig snakkes det om hvordan en skal «hente inn» dette overforbruket. Mens disse dialogene er i gang frykter mange eldre, pleietrengende og mennesker med ulike funksjonshemminger om deres tilbud blir berørt.

Nei, sier den kommunale ledelsen. Det er da jeg må spørre meg om det innenfor rådhusets fire vegger finnes magiske evner. Hvordan er de mulig å opprettholde et tilbud, samtidig som en skal spare inn store millionbeløp?

Jeg er verken økonom eller den som fant opp kruttet, så derfor ber jeg om at noen i den kommunale ledelsen fortelle meg, gjerne sakte og inderlig, og med relativt store bokstaver hvordan tilbudet skal opprettholdes, samtidig som cirka 40 millioner skal inntjenes?

I håp om at jeg er rimelig oppegående, fornuftsmessig sett, så forstår jeg det slik at når det er et overforbruk på nevnte millionbeløp, så skyldes det enten alvorlig underbudsjettering, eller et utrolig overforbruk. Med andre ord; budsjettet for denne sektoren er sannsynligvis alt for lavt.

Det heter så fint «Harstad kommune skal være attraktiv hele livet», og for de av oss som per i dag slipper å benytte oss av de kommunale tjenestene, så er utsagnet riktig. Men i det øyeblikket en for spørsmål om «-trenger du egentlig alle de tjenestene vi tilbyr?» bør kanskje slagordet bli «Harstad - det var en gang»

Jeg misunner ikke den administrative og politiske ledelsen som skal takle ovennevnte utfordringer, men hvordan det er mulig å opprettholde et tilbud etter dagens standard, og samtidig spare inn cirka 40 millioner innen 2022, er for meg en gåte.