HT mener:

Valgfrihet for begge

Med en omfattende forslagspakke til vårens landsmøte vil KrF gjøre verdens beste foreldrepermisjonsordning enda bedre og sparer ikke på milliardene.

Det blir i alle fall et tankekors hvis valgfriheten resulterer i at barnet får mindre tid med far.

meninger

Tidlig innsats er den beste investeringen vi kan gjøre, sier partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Store investeringer skjerper imidlertid kravene til treffsikkerhet. Verdt å minne om, siden Ropstad var på NRK og presenterte sine valgårsforslag tirsdag morgen, før avreisen til regjeringens budsjettkonferanse. Men treffsikkerhet er nødvendig også for de punktene som ikke nødvendigvis vil belaste statsbudsjettet. KrF vil ha omkamp om tredelingen av foreldrepermisjonen.

I ordningen med 15 uker til mor, 15 til far og 16 til fri fordeling foreslås fedrekvoten redusert til 10 uker. Begrunnelsen er, fremdeles, at familier er forskjellige og at det derfor bør være mer valgfrihet og følgelig et mindre rigid regelverk. For to år siden landet Høyre på fri permisjonsfordeling «på sikt». Frp vil fjerne hele kvoteordningen, med klassisk retorikk om formynderstaten. Venstre innkasserte tredelingen som en seier på Granavolden. Men utsiktene til nye borgerlige regjeringsforhandlinger er jo som de er.

Dagens ordning har utvilsomt noen svakheter. Visse justeringer burde være mulig, andre kan bli mer kompliserte. Men selve målsettingen er det jo politisk enighet om: I barnets første leveår er kontakten med begge foreldre viktig, for både barn og foreldre. Men hvordan tolke ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at bare 11 prosent av fedrene gjør bruk av den felles permisjonskvoten?

Når 89 prosent nøyer seg med sin minimumsandel, kan det blant annet gjenspeile praktiske problemer med mors amming etter 31 uker. Men i det store bildet handler det trolig om inngrodde holdninger og kjønnsbetingede strukturer i arbeidslivet. Reduseres pappapermen til 10 uker, blir det neppe større innhogg i felleskvoten, heller ikke med KrFs øvrige, rause forslag. Det blir i alle fall et tankekors hvis valgfriheten resulterer i at barnet får mindre tid med far. Valgfrihet for den enkelte familie er et godt prinsipp. Men det gjenstår trolig mer holdningsarbeid enn kvoteendringer og milliarder for å sikre reell valgfrihet for begge foreldre.