Meninger:

Skivebom om korstog

Varaordfører og utvalgsleder Espen Ludviksen (SP) valgte den 8. mars å informere offentligheten gjennom byens aviser om at Høyre driver et korstog mot Visit Harstad.

MENINGER: Kommunestyrerepresentantene Nina Dons-Hansen og Nils Johan Holte fra Høyre (bildet) reagerer på uttalelser fra varaordfører Espen Ludviksen (Sp).  Foto: Arkiv - Andreas Isachsen

meninger

Man burde kunne forvente at byens varaordfører har fått med seg at betegnelsen korstog i dagens språkpraksis er stigmatiserende og gir usmakelige assosiasjoner. Vi oppfatter uttalelsen som et forsøk på å rette oppmerksomheten bort fra sakens kjerne og ser det som en demonstrasjon av hersketeknikk.

Mange har kanskje fått med seg at plan- og næringsutvalgets medlemmer fra Høyre og FrP etter møtet den 26. januar leverte inn anmodning om lovlighetskontroll på to vedtak begrunnet i inhabilitet under administrasjonens saksbehandling og feil ang tidsfrist. Som forventet konkluderte kommuneadvokaten med at kommunens næringssjef er inhabil i all kommunal saksbehandling vedrørende Visit Harstad på grunn av hans rolle som styremedlem i organisasjonen.

I tillegg klaget Høyre og FrP på at administrasjonen la til grunn en uriktig tidsfrist og derved etablerte som falsk premiss om at det hastet med å tildele midlene på til sammen 1,7 mill. Dette er penger som er bevilget av staten gjennom fylkeskommunen for å hjelpe bedrifter som er rammet av inntektssvikt under pandemien. En konsekvens av den korte tidsfristen mener vi ble at bare noen få søkere meldte seg før fristen var ute. I tillegg mener vi at utlysningen av midlene kunne vært bedre kommunisert til næringslivet.

Kommunedirektøren grep inn på korrekt måte i habilitetssaken og de to vedtakene ble deretter opphevet i plan og næringsutvalget 8. mars. Vårt krav om at 1,7 millioner kr, som i de to vedtakene ble tildelt Visit Harstad, KUPA og Arctic Concepts (sistnevnte er eid av Visit Harstad), måtte lyses ut på nytt ble imidlertid blankt avvist av næringsutvalgets flertall.

Det kan indikere at posisjonen har til hensikt å bruke sin flertallsmakt til å gjenta de to tidligere vedtakene i neste utvalgsmøte 16. mars. Høyre og FrP vil fortsette å hevde at de alvorlige feilene som er begått bare kan bøtes ved å gi alle som er søknadsberettiget en sjanse til å motta en rettferdig skjerv av denne statlige corona-støtten.

Posisjonen har gjort feil, innrømmer det bare delvis og det ser ut til at de ikke vil rette opp feilen gjennom å rykke tilbake til start. At vi i Høyre gjør vår jobb som ombud for folk og næringsliv, blir angrepet av varaordføreren med påstanden om at vi driver et korstog mot den næringsaktøren som dominerer tildelingslisten.

Faktum er at vi i denne saken ikke har ytret oss kritisk om Visit Harstad. Vår kritikk handler om saksbehandlingsfeil og slett ikke om de få bedriftene som oppfattet utlysningen og dermed rakk å søke innen tidsfristen. Allikevel er det dette det negative inntrykket Espen Ludviksen vil etablere gjennom sitt offentlige utbrudd.

Dette kan vi ikke finne oss i og vi tvinges til å ta til motmæle. Vi finner posisjonens opptreden i denne saken mildt sagt betenkelig all den tid mange bedrifter i Harstad kjemper for å overleve pandemien. Burde det ikke ringt noen bjeller i kommunens administrasjon og blant posisjonens representanter når de så at søknadsbunken var så skral?