MENINGER:

Kvinner vil, tør og kan!

8. mars er fortsatt en viktig dag å markere. Dette er en dag hvor kvinners situasjon og posisjon står på dagsorden.

  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

meninger

Gratulerer til Maren Lundby med VM gull i hopp storbakke og til kombinert jentene som alle sto på pallen da kvinne konkurransen for første gang ble arrangert i et VM. Det viser seg at kamp nytter! Selv om det skulle være en selvfølge at kvinner er likestilt i idretten i år 2021.

Vi er fortsatt ikke der at kvinner har like muligheter og like rettigheter.

Diskriminering og undertrykkelse på grunn av kjønn finnes fortsatt i mange land. Det er fortsatt slik at diskriminering og vold mot kvinner og jenter ikke blir straffet. Seksuell vold som våpen i konflikter og krig brukes fortsatt.

70 % av verdens fattige er kvinner. Ekstrem fattigdom er tett knyttet til likestilling og kvinners rettigheter. Det er flere årsaker til at kvinner er blant de fattigste i verden. Dette handler om tradisjonelle holdninger og skikker, mulighet for utdanning og arbeid. Det er fortatt hindringer for kvinner i arbeidslivet. Blant annet er mulighet for fast arbeid med lønn god nok til å kunne forsørge seg selv, dårligere for kvinner enn for menn.

Selv i Norge, som jevnlig kåres til verdens mest likestilte land, har vi store forskjeller i arbeidslivet. Tall fra barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet viser at tre av fire toppledere er menn og at kvinners årslønn fortsatt ligger under menns årslønn. Kvinnedominerte yrker har selv i Norge utfordringer med ufrivillige deltidsstillinger. Dette ser man blant annet i stor grad i helsevesenet som fortsatt er kvinne dominert. Blant sykepleiere og helsearbeidere er det fortsatt mange deltidsstillinger til tross for at vi vil mangel helsepersonell i årene som kommer.

Disse sakene er viktige også på andre dager en den internasjonale kvinnedagen. Det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter, og vi har fortsatt en lang vei å gå!