MENINGER:

Kvinner i pandemiens frontlinje

Pandemien har preget vår verden og vår hverdag i ett år nå. Det er kvinner som rammes hardest når tjenesteytende næringer som hotell, restauranter og butikker stenges.

TOGET: Knappe 30 personer var med i fakkeltoget på kvinnedagen. Foto:   Foto: Ivar L. Paulsen

meninger

Kvinners økonomiske avhengighet øker, og globalt vil ytterligere 47 millioner kvinner bli tvunget ut i fattigdom. Også her i Norge er det langt igjen til kvinner tjener like mye som menn. I koronaåret 2020 økte faktisk lønnsforskjellene mellom kjønnene, viser tall fra Teknisk beregningsutvalg.

Verdien av jobben kvinner gjør i pandemiens frontlinje, i service- og pleie- og omsorgsyrkene, har blitt mer synlig. Men kvinnene har dermed også større risiko for selv å bli smittet og for å smitte andre. Pandemien har økt belastningene for kvinner i arbeidshverdagen, økt byrdene de allerede tar i hjemmet og svekket mulighetene for å finne arbeid. Koronakrisa har forsterket urettferdighetene som har gjort at vi markerer 8. mars.

I Norge rammes kvinner av hvordan arbeidet i de kvinnedominerte yrkene organiseres, blant annet i pleie- og omsorg. Deltidskrisa har tvunget folk til å jobbe flere steder, og ansatte i helsetjenestene opplevde allerede før pandemien arbeidsdager preget av lav bemanning og høy belastning. Vi ser hvordan unge kvinner kun får små deltidsstillinger og må sette livene sine på vent, mens de jakter på ekstravakter for å sikre en anstendig inntekt.

Når kvinner må ta til takke med deltid betyr det økonomisk avhengighet og manglende selvstendighet. Det gir dårligere pensjon, gjør kvinner sårbare både i arbeids- og privatlivet, og det opprettholder tradisjonelle kjønnsroller. For i mannsdominerte yrker dominerer hele og faste stillinger.

Vi skal også i 2021 bruke 8. mars til å feire seirene vi har vunnet. Men det er like viktig å rette oppmerksomheten mot alle kampene som gjenstår. For pandemien har tydeliggjort forskjellene og urettferdighetene.

Selv om vi ikke kan samles til 8. mars-markering i år, skal vi allikevel sammen fortsette å kjempe for et likestilt samfunn: likeverd, likelønn og like muligheter!

Gratulerer med dagen!