Harstad kommune med falsk nyhet om innbygger

Harstad kommune forsøker å dekke over den sanne nyheten ved å henge ut meg som en løgner på grunn av en feil tittel i Harstad Tidende.

SVARER: Grunneier Asbjørn Kaarbø svarer Harstad kommunes innlegg om Harstad Tidendes håndtering av skogplante-sak.  Foto: Privat

meninger

I en meningsytring i Harstad Tidendes nettutgave mandag 22. februar og i papirutgaven 23. februar hevder Harstad kommune, signert av kommunikasjonssjef Øivind Arvola, at det er en falsk nyhet om gjenplanting av skog.

Gjenplanting er essensen i nyhetsartikkelen der jeg ble intervjuet (krever abonnement), som publisert 18.-19. februar på nett og papir. Det er ingen falsk nyhet.

Pålegg om gjenplanting, eller fornyelse av skog, startet 30. september 2019 i brev til meg som grunneier fra Harstad kommune, som senere har presisert at jeg må fornye med 3.600 planter. Imidlertid er det etter avtale blitt enighet om ny befaring av området i uke 26/27 i år.

Det er riktig at jeg og andre grunneiere ikke er pålagt å plante selve skogveien, som vi bygget i 2015 for å fremme folkehelse. Det korrekte er, som jeg er sitert på i saken, at gjenplanting vil føre til at turveien, som ligger i lia overfor skogveien, er pålagt gjenplantet, samt områder tilsluttet den nye skogveien. Det var nemlig turveien som i all hovedsak ble ryddet for granskog slik at vi kunne finansiere en bedre skogvei med lettere adkomst til turmål. Nå er stiene og turveien opp bakkene og innover Kvelde åpnet, og marka som var svart og død etter grana er begynt å våkne til liv og gror.


– Reagerer på hvordan dette har blitt gjort

Grunneier Asbjørn W. Kaarbø i Breivika mener fortsatt det er urimelig at grunneiere skal replante skog som ble plantet på 50–60-tallet.


Skogveien nedenfor turveien ble åpnet i 2015. Den ble i hovedsak finansiert av grunneiere gjennom salg av skog. Harstad kommune var informert gjennom hele prosessen, og har godkjent kart/trasevalg. Kommunen har også overlevert gapahuken, som står ved foten til Lille Hinnstein, ved enden av Skogveien. Gapahuken ble offisielt åpnet av daværende ordfører Marianne Bremnes, park- og idrettsrådgiver Eli-Jeanette Olsen, samt representanter fra Statskog i juni 2016.

I prosessen med finansiering og bygging av skogveien, ble ikke grunneiere gjort oppmerksomme på endringer i Skogloven om at skog må gjenplantes. Prosjektet ville ikke blitt gjennomført dersom gjenplanting lå til grunn. Det lå heller ikke som en betingelse tilbake til plantingen på 50-60-tallet, som grunneiere gjorde på oppdrag fra skogsjefen i kommunen. Først fire år etter at skogveien sto ferdig, kom Harstad kommune med krav om gjenplanting.


– Når man hogger skog, påfølger det plikt til replanting etter Skogloven

Enhetsleder avviser at grunneiere er pålagt å replante gran på skogsveien som ble etablert i 2015. For annen nedhogd skog viser viser han til Skogloven om at alle som har tatt ned barskog, må gjenplante.


Tilbake til utgangspunktet. Nyheten er ikke falsk. Jeg har ikke kommet med løgn, slik kommunen insinuerer ved å fastslå at den ikke er sann kun basert på en tittel og ikke innholdet i saka. Tittelen var dratt for langt, noe Harstad Tidende rettet raskt da avisen ble gjort oppmerksom på dette. Det er likevel svært langt fra en feil tittel til en falsk nyhet.

Jeg anmoder spesielt Arbeiderpartiets Trond Heide Henningsen, som applauderer Arvolas innlegg på Faebook, om å lese artikkelen og sette seg nøye inn i saken før han som politiker gjør vedtak. Her slutter jeg med til Arvolas avslutning: Vær kritisk og sannhetssøkende til informasjonen du mottar – og gjerne sjekk flere kilder.

Les tilsvaret til dette innlegget i lenken nedenfor.


Kommunen svarer skogeier:

«Jeg har fått et tilsvar fra Asbjørn Kaarbø som føler seg uthengt. Det var ikke meningen eller intensjonen»

Mandag hadde jeg et leserinnlegg om falske nyheter. Jeg har fått et tilsvar fra Asbjørn Kaarbø som føler seg uthengt. Det var ikke meningen eller intensjonen