Kommunen svarer skogeier:

«Jeg har fått et tilsvar fra Asbjørn Kaarbø som føler seg uthengt. Det var ikke meningen eller intensjonen»

Mandag hadde jeg et leserinnlegg om falske nyheter. Jeg har fått et tilsvar fra Asbjørn Kaarbø som føler seg uthengt. Det var ikke meningen eller intensjonen
meninger

Harstad kommune med falsk nyhet om innbygger

Harstad kommune forsøker å dekke over den sanne nyheten ved å henge ut meg som en løgner på grunn av en feil tittel i Harstad Tidende.


Det er ikke han som har laget overskriften og ingressen - eller er ansvarlig for den. Mitt leserinnlegg har heller ikke påpekt andre feil i saken enn påstanden om at vi har krevd planting på selve stien, og det faktum at vi burde fått tilsvarsrett, noe som heller ikke Kaarbø kan lastes for. Saken er nå – som jeg skrev i innlegget - rettet opp i og er i tråd med virkeligheten. Det er flott, og det er vi begge enige om.


Harstad Tidende og falske nyheter

Harstad Tidende advarer mot falske nyheter i sosiale medier, men publiserer selv falske nyheter både i egen avis – og i sosiale medier.


Mediebildet er de siste årene blitt mer komplisert med sosiale mediers inntog. I sosiale medier forholder leserne seg ofte kun til en enkel tittel og to linjer ingress som avisene deler - og mange er ut fra dette plutselig blitt eksperter på saken. Er det feil i teksten som deles, blir debatten og kommentarene deretter, og det er vanskelig å komme til med fakta.

De mener at kommunalt ansatte aldri bør komme tilbake på jobb, at det er typisk for Harstad kommune å kreve at stien skal gjenplantes, at saksbehandlere er inkompetente og er stort sett ute etter å ødelegge for vanlige folk. (Dette er hentet direkte fra noen kommentarer etter at saken med tittelen/ingressen som var feil ble publisert).

Forhåpentligvis er det et fåtall som forfekter slike meninger, men de er veldig synlige og skaper et bilde av Harstad som ikke stemmer. Vi ønsker å være en løsningsorientert og aktiv kommune. Derfor er det viktig å slå raskt ned på slike feil før de får spre seg – og avisene som gjør feil bør strekke seg langt for å rette opp dette også utenfor egne spalter, slik Harstad Tidende etter hvert har gjort.

Vi er alle tjent med at det ikke sementeres holdninger og inntrykk basert på feile premisser, selv om man kan være uenig i lover, regler og vedtak.