Harstad Tidende og falske nyheter

Harstad Tidende advarer mot falske nyheter i sosiale medier, men publiserer selv falske nyheter både i egen avis – og i sosiale medier.

Kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.  Foto: Frank Roger Roksøy

meninger

Fredag hadde Harstad Tidende en leder der avisen ytrer bekymring over spredning av falske nyheter. Avisen viste til en rapport fra Medietilsynet, der det kommer fram at spesielt sosiale medier ble brukt til slik spredning, mens det ble fremhevet at redaksjonelle, redaktørstyrte nettaviser kommer bra ut av undersøkelsen. Rapporten viser at særlig de eldste og de yngste synes det er vanskelig å håndtere desinformasjon, og avisen påpeker videre at desinformasjon svekke deres tillit til samfunnsmodellen vår. Det blir lagt til at demokrati ikke kommer gratis – og kommer gjennom langvarig arbeid med tillit.

Dagen før skrev samme avis at Harstad kommune krever at noen skogeiere må plante igjen en skogsvei som ble opparbeidet for noen år siden. «Ryddet populær skogsvei i 2015 – nå krever kommunen at Asbjørn (75) planter grantrær på den», heter det i ingressen. Samme tekst er brukt i sosiale medier for å skaffe lesere til avisen. Saken er kun for abonnenter, så de som ikke vil betale, har kun denne teksten å forholde seg til. Så langt har saken frembragt nesten 100 kommentarer, de fleste med hets eller negative kommentarer rundt Harstad kommune sine ansatte og jobben som gjøres. Det er den mest kommenterte saken på avisens facebookside så langt i februar.

Problemet er at det er en falsk nyhet, presentert av det mediet som skal være motvekten og garantisten for det motsatte. Harstad kommune har aldri krevd at skogsveien skal gjenplantes. Men det sjekket aldri Harstad Tidende.

Så skulle man kanskje tro at avisredaksjonen- etter at den var blitt gjort oppmerksom på at hele premisset for saken er feil – og at den sprer falske nyheter – så retter den opp egne feil. Det gjør den ikke. Vel å merke har avisen endret litt i ingressen og tilpasset saken til virkeligheten, men det er ikke mulig å spore i ettertid. Harstad Tidende har ingen logg eller opplysninger om at den har publisert feil og så rettet opp i ettertid.

På Harstad Tidendes facebookside står fortsatt den opprinnelige nyheten – som ikke er sann – med alle sine kommentarer en halv uke etter at den ble publisert. Kommunen måtte selv inn å forklare hva som er rett og svare på den urettmessige hetsen. Harstad Tidende lar alt stå og har ikke gjort noe for å rette opp sin egen feil – og er dermed selv kilden til en falsk nyhet.

En kommune tar av og til upopulære avgjørelser, og må tåle diskusjoner og meningsutvekslinger i et moderne demokrati. Men som Harstad Tidende selv skriver – korrekt informasjon er grunnleggende, og falsk informasjon ødeleggende.

PS! Kommunen måtte for øvrig selv be om å få komme med et tilsvar til saken og rette opp i feilene. Det er ikke synlig i den opprinnelige saken, og dermed ikke mulig å se for dem som klikker seg inn på saken. Tilsvaret er heller ikke delt på sosiale medier.

Kanskje det ikke er så rart at fler og fler har problemer med å skille falske nyheter fra ekte. Harstad Tidende burde nok følge sitt eget råd i kampen mot falske nyheter: Vær kritisk og sannhetssøkende til informasjonen du mottar – og gjerne sjekke flere kilder.


Les alle sakene her:


Ryddet populær skogsvei i 2015: Må replante uthogd granskog

Asbjørn W. Kaarbø og fem andre grunneiere ryddet skogsvei gjennom tykk granskog opp til Lille Hinnstein. Nå er de pålagt å replante skogsområde.– Når man hogger skog, påfølger det plikt til replanting etter Skogloven

Enhetsleder avviser at grunneiere er pålagt å replante gran på skogsveien som ble etablert i 2015. For annen nedhogd skog viser viser han til Skogloven om at alle som har tatt ned barskog, må gjenplante.– Reagerer på hvordan dette har blitt gjort

Grunneier Asbjørn W. Kaarbø i Breivika mener fortsatt det er urimelig at grunneiere skal replante skog som ble plantet på 50–60-tallet.