Store kutt i helse og omsorg er uforsvarlig

Det skal kuttes nesten 40 millioner kroner i helse og omsorg i Harstad. Det har et stort flertall i kommunestyret vedtatt, anført av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Kristian Eilertsen (Frp)  Foto: FRANK ROGER ROKSOY

meninger

Konsekvensene av dette er at 50 stillinger skal kuttes bort. Videre vil færre eldre som trenger pleie og omsorg, få tjenester kommunen i dag gir. Omfanget og nivået på tjenestene man gir, skal også bli lavere. Med andre ord skal det kuttes i stort omfang i velferden til gamle, syke og pleietrengende.

For Fremskrittspartiet er omsorg og pleie til våre eldre én av de aller viktigste oppgavene til kommunen. Vi mener at så store kutt og nedskjæringer i helse- og omsorgstjenestene vil få store konsekvenser for kvaliteten på velferden vi kan tilby våre eldre innbyggere. Det er kort og godt uforsvarlig. Kan du huske at Arbeiderpartiet eller Senterpartiet sa noe som helst i valgkampen i 2019 om at de hadde planlagt å gjøre så store kutt i velferden?

Fremskrittspartiet mener også kuttene er urealistiske. I budsjettet for 2021 skrev kommunedirektør Hugo Thode Hansen følgende: «Antallet barn i barnehage og skole går ned, mens antall innbyggere over 80 år mer enn fordobles.» Vi får altså færre unge, men samtidig veldig mange flere eldre. Eldre og seniorer er på mange måter en svært viktig ressurs i samfunnet. Likevel kan det ikke være tvil om at med så mange flere eldre, vil også behovet for helse- og omsorgstjenester øke fremover, ikke minske. Likevel skal Arbeiderpartiet, Senterpartiet og de styrende partiene kutte kraftig i omsorgen. Forstå det den som kan. Kartet og terrenget stemmer i alle fall ikke overens slik jeg ser det.

Men hva skal Fremskrittspartiet gjøre, spør du kanskje? Vi mener ikke at helse og omsorg er en hellig ku som skal vernes fullstendig. Å late som noe annet vil være å holde innbyggerne for narr. Likevel mener vi at det ikke er her man skal gjøre de største og dypeste kuttene. Man bør starte med kutt i administrasjon og byråkrati. Videre må det legges til rette for mer konkurranse og valgfrihet innenfor helse og omsorg. Dersom Harstad driftet sine tjenester like effektivt som de beste kommunene og de private selskapene – med minst samme kvalitet – ville det vært flere titalls millioner å spare.

Fremskrittspartiet mener at vi ikke lenger har råd til å la være å benytte oss mulighetene som valgfrihet og konkurranse kan gi. Alternativet til dette – slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for – er færre ansatte og færre eldre som får pleie og omsorg. I tillegg: Hvis man er så heldig å slippe gjennom et allerede trangt nåløye for å få pleie og omsorg, vil man få færre timer og mindre hjelp.

Valget burde være enkelt. Det fortjener våre eldre og seniorer som har vært med å bygge opp både Harstad by og kommune, men også det fantastiske samfunnet vi er så heldige å leve i. Jeg kan love at Fremskrittspartiet skal kjempe videre for de eldre i Harstad.