Åpne kirkene og gi rom for flere besøkende

Jeg har stor respekt for myndighetenes kamp mot Covid 19, men det er ikke alt jeg kampens hete forstår.

Harstad kirke.  Foto: Knut Godø

meninger

Vi leser om restauranter som har tøyd besøksgrensene, og vi har lest om restauranter som kan holde åpent med langt mindre besøkende enn normalt. Myndighetenes krav har vært at i tillegg til drikke må det også serveres noe spiselig, og avstanden mellom gjestene må være i henhold til gitte regler.

På Rema og tilsvarende butikker står det oppslag om at det til enhver tid kun kan være 50 personer i lokalet. I løpet av åpningstidene kl. 0700–2300 er det langt flere enn 50 personer som handler.

Ved inngangspartiene står det oppslag om bruk av Antibac. De fleste bruker det, mens andre igjen bare går rett inn i butikken. Butikker og restauranter kan holde åpent, men mange kirker har følt seg tvunget til å holde stengt.

Antall besøkende i kirkene har vært satt til 10. Er det fordi at kirkegjengere anses for å være en større smitterisiko enn andre? Eller; er forbudet basert på om kirkene har fastmonterte eller løse stoler/benker? Hvis sistnevnte er årsaken til bestemmelse av antallet, så anbefaler jeg de lokale smittevernmyndighetene å ta seg en rundtur i Harstad mange flotte kirker. Da vil de oppdage at det er rom for langt flere enn 10, og de kan ved samme besøk fastsette hvor mange besøkende de forskjellige kirkene kan ta – utover 10-tallet.

Dersom myndighetene ikke vil gjøre dette er vel eneste alternativ å leie en av byens restauranter – som gir rom for 60–70 personer, for å få arrangert gudstjeneste. Det eneste kravet myndighetene setter synes å være servering. Det kan jo enkelt løses ved å servere kirkekaffe.

Men hvis så ble en realitet forteller det jo hvor merkelig avgjørelsen om kirkene er.