«Eldrerådshatten var lagt av hjemme – og på med Venstres politikerhatt og lojaliteten til styringsflertallet»

Bruken av hatter er for lengst gått av moten. Sjøl har jeg aldri brukt hatt, bortsett fra av og til når jeg og mine medmusikanter i  Harstadkaran underholder på sykehjem og bosentre.

Digitalt møte: Jan Fjellstad (nederst til venstre), møtte som representant for Venstre. Han er også leder i eldrerådet. 

meninger

Men- symbolikken hattebytte kjenner vi, og den ble behørig illustrert i et oppslag i Harstad Tidende fra møtet i Helse og omsorgskomiteen. Jeg hørte og så fra møtet på nettet, for på dagsorden sto vel den viktigste saken på området som jeg kan huske, nemlig omstilling og nedskjæring av omsorgstjenestene- og spesielt hjemmetjenesten, tilsvarende 50 årsverk. Eller sagt på en annen måte: skjebnen og livskvaliteten til meg i min siste fase av livet. Det er dramatisk, og vil selvsagt i utgangspunktet komme til å berøre mange av de over 4000 eldre over 67 år som nå står på terskelen til tjenestene i Harstad de kommende årene.

Da hadde jeg forventet en helt annen demokratisk prosess på et slikt uhyre viktig tjenesteområde: Hvor var stemmene til de berørte ansatte, pårørende og brukere som vil bli berørt av den totale omstillingen? Hva vil være konsekvensene, er den utredet?

Møtet forløp rolig og høflig, men her satt altså 5–6 folkevalgte og en kommunalt ansatt og spurte/ga synspunkter til hverandre og møteleder.


Venstre-veteran Jan Fjellstad:

For kutt i sykehjemsplasser som politiker, men skeptisk til kutt som leder av eldrerådet

Jan Fjellstad, venstrepolitiker, var for ny kino og bibliotek, samt kutt i åtte sykehjemsplasser. Jan Fjellstad, leder av eldrerådet, var mot kino og bibliotek, og skeptisk til å kutte sykehjemsplassene.


Da hadde jeg forventet at når leder av eldrerådet fikk ordet ville temperaturen gå et hakk opp, for var det noen som var i posisjon til å slå i bordet og sette ned foten, så måtte det være representanten for de eldre.

Det skjedde ikke – snarere tvert imot – her var eldrerådshatten lagt av hjemme – og på med venstres politikerhatt og lojaliteten til styringsflertallet – intet mindre! Paradoksalt nok, en av dem som sto på barrikadene for oss eldre var den yngste representanten i møtet – unge Eilertsen fra Frp. Han kunne gå ut av møtet med fjær i hatten sin, og jeg regner med at de 4000 over 67 år vil huske hans innsats ved neste valg- flott gjort herr Eilertsen!

I Harstad finnes det mange dyktige talsmenn som representerer sine interesser og sin aldersgruppe, både hva gjelder barn/ unge, kultur, idrett, skole og utdanning, byutvikling og næringsinteresser med flere. Det skal vi være glad for og sette pris på.

Så kommer vi alle til et stadium av livssyklusen hvor helsen og mobiliteten skranter, vi ser og hører dårligere, vi møter ny teknologi og vil være avhengig av bistand og hjelp i en hverdag- selv det å kjøpe billett til bussen blir en prøvelse! Samtidig vil vi gjerne leve, vi vil ha en livskvalitet! Og- som dette temaet omhandler, så kommer kanskje stadiet da vi må ha hjelp til stell, mat og pleie.

Det er da storsamfunnet må se oss, stille opp med tilstrekkelig med ressurser, for da er sykehjemmet eller bosentret vårt hjem. Men hvem er da vårt talerør? Da er vi prisgitt pårørende, og de må i mange tilfelle være vår Vaktbikkje- dessverre.

Må det være slik? Skulle ønske kommunen hadde sett seg råd til å ansette ett eldreombud- for nå som vil blir stadig flere eldre, og det å takle hverdagen for mange blir stadig mere krevende og teknologisert.