HT mener:

Vaksine-omkamper bør unngås

Det virker lite forlokkende med meldinger av typen «kraftig utbrudd – kommunen fikk aldri noen vaksinedoser».

meninger

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, etterlyser et svar på hva som skal til for å endre Folkehelseinstituttets og regjeringens vaksinestrategi. Partifellen Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, spisser budskapet. Han anser det som en selvfølge at koronautbruddet i det folketette, sentrale østlandsområdet må påvirke prioriteringen. Strategien myndighetene har valgt, går ut på å fordele de vaksinedosene Norge har fått ut fra folketall og andel personer i risikogruppene i landets kommuner. Vaksinen spres dermed i et foreløpig tynt lag ut over norgeskartet – og en omkamp om dosene varsles fra flere hold. I en landsdekkende måling i VG onsdag støtter bare 24 prosent det gjeldende opplegget, mens 62 prosent vil prioritere regioner med høyest smittepress.

Å sette inn støtet der presset er størst, kan virke logisk nok. Ifølge en oversikt i Aftenposten nylig har 96 kommuner uten registrerte smittetilfeller så langt i år – to tredjedeler av dem hadde heller ingen tilfeller i desember – mottatt 11.100 av landets strengt tilmålte vaksinedoser. Samtidig har 25 østlandskommuner med halvannen million innbyggere hatt ulike grader av nedstengning.

Men problemet med en slik prioritering ligger nettopp i den vaksineknappheten Norge enn så lenge må forholde seg til – og som er en diskusjon for seg. Ved å sende en større andel av dosene til én region, blir det uvegerlig mindre igjen til de øvrige. Men hvor det neste utbruddet kommer, er uforutsigbart. Her holder det med et blikk på det fargelagte norgeskartet, kommuner med mørk farge er godt spredt. Det virker lite forlokkende med meldinger av typen «kraftig utbrudd – kommunen fikk aldri noen vaksinedoser».

Da ville det ligge an til omkamper om de omkampene det nå tas til orde for. Mot et slikt scenario virker regjeringens strategi som den tross alt beste, der siktemålet er å slå ned koronasmitten i landet som helhet. Da bør risikogruppene – i hele Norge – vaksineres først. Så bør det være rom for enkelte justeringer, blant annet slik at helsepersonell sikres nødvendig prioritet. Men inntil det motsatte måtte bli tydelig, har helseminister Bent Høie et poeng i at det bør være høy terskel for en politisk overprøving av vaksinefordelingen.