Harstad kan ikke fortsette å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd!

Barnetrygden i Norge er en universell ordning. Likevel er det sånn at Harstad kommune velger å trekke barnetrygden fra når de beregner utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Det gjør at de aller fattigste barnefamiliene i realiteten mister verdien av barnetrygden. Denne måten å håndtere de mest utsatte barnefamiliene, gir barna dårligere muligheter og enda verre økonomi for familier som allerede sliter nok. Denne praksisen må endres!

Hvert tiende barn i Norge lever i fattige familier i dag. Dette antallet er økende. Andelen fattige barn har siden 2014 vokst raskere enn andelen fattige i resten av befolkninga. De siste tallene (2018) over barnefattigdom viser at 9,1 prosent av barn i Harstad lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette tallet er høyere enn gjennomsnittet for fylket og har vokst også i Harstad de siste årene. Tallet for barn i husholdninger som mottar sosialhjelp er noe lavere, 5,8 prosent.