Meninger:

Oppfordringa om framsnakking i Gratangen kommune vil i vårt tilfelle oppleves som hul

Å framsnakke egen bygd, kommune eller region er viktig, ikke minst i områder i nord, hvor både bygder og byer sliter med å holde på ungdommen.

Synspunkt fra Gratangen Fellespolitiske Liste på oppfordring om framsnakking i Gratangen kommune. Illustrasjonsfoto  Foto: Knut.Godo@ht.no

Å stille kritiske spørsmål og legge fram alternative forslag som er godt underbygd, har vært Gratangen Fellespolitiske Liste sin linje hele veien

meninger

Positive ord om skolen, barnehagen om nærmiljøet vårt fra foreldre eller andre rundt oss gir oss et godt selvbilde, optimisme og ei forsterka tru på at vår kommune er verd å satse på når bosted skal velges.

Jeg ønsker likevel som folkevalgt og ombudsmann å komme med noen tanker om temaet i og med at dette med framsnakking har vært understreket hyppig fra kommuneledelsen i Gratangen og spesielt ordføreren.


Godt lesestoff fra Bjarkøy: «Boka har et bredt spekter»

Årboka for Bjarkøy har god spredning på fremstillingene. Vitenskap blandet med godt fortalte historier gir litt for alle og enhver.


Nå er det slik at en god ting aldri kan sies eller gjentas ofte nok, men mange har nok merket seg gjentakelsene fordi det er virkelig ting som skurrer i ordførerens velmente ord.

Å stille kritiske spørsmål og legge fram alternative forslag som er godt underbygd, har vært Gratangen Fellespolitiske Liste sin linje hele veien på ulike områder enten det er byggesaker, økonomi, etikk, budsjett eller viktige næringssaker for å nevne noe.

Vi har stilt krav og reist kritikk, men vi har vært konstruktive og har faktisk bidratt minst like mye til innbyggerne våre og til fellesskapets beste som øvrige grupperinger. Det er faktisk en viktig del av det å framsnakke - å sette seg godt inn i enkeltsaker og være påskrudd når møtet er satt og toget går.

Det er nemlig slik at det er de mange små steg som sjelden skaper de store overskrifter, det en faktisk gjør av tillitsbyggende arbeid over tid som er den beste framsnakkinga av et kommunesamfunn.


Hålogaland Kraft delte ut 1,4 millioner kroner: Disse fikk midler

Selskapet ønsker å gi noe tilbake til sine kunder, og delte derfor ut bursdagsgaver og støttemidler til vår region.


Som folkevalgt vil jeg beskrive oppfordringa om framsnakking i vår kommune som en psykologisk genistrek. Ved å bli påminnet om dette, gir man de som har sin kritiske røst i behold og tør si ifra om alvorlige feil som er begått, en vond følelse av ubehag, som igjen tvinger deg som ombud for kommunens innbyggere til å tie om feil og urett som er begått.

Derfor vil oppfordringa om framsnakking i vårt tilfelle oppleves som hul ved som mangler all troverdighet og legitimitet. Både ordfører og administrasjonssjef vet utmerket godt gjennom våre møter det siste året hva jeg her tenker på. Det må bli slutt på den ukultur der man politisk og administrativt gjør hva man kan for å unngå å bli ansvarliggjort for feil man har gjort i Gratangen kommune. I min ombudsrolle er og vil jeg være kompromissløs på dette punkt, i tråd med det kommunens samfunnsplan sier om rettferdighet og likebehandling av kommunens innbyggere.