Årets beste jule-gave: Virksomme vaksiner mot covid-19 infeksjoner

En frivillig får Moderna-vaksinen under testing av vaksinen i Seattle i USA allerede i mars i år. Moderna Inc.  Foto: Ted S. Warren/AP/NTB

meninger

Koronaviruset har spredd angst og sykdom og død i de fleste land. Viruset er en gammel kjenning, kjent i nærmere 90 år. Det forårsaket først lette forkjølelsesplager. Fra år 2003 oppsto varianter av koronaviruset, blant annet SARS-virus. Dette viruset kan bli spredd flere meter ved hoste, ved kontakt med smitte på klær eller infiserte overflater. Viruset trenger inn i kroppen via nese, øyner, munn. Flere varianter av viruset, covid-19, forårsaker livsfarlige sykdommer.

Nåværende pandemiutbrudd har mulighet for å blusse opp igjen senere. Effekt av dette ser vi allerede nå. Noen eksempler: Sverige har hittil (19.des.2020) registrert 367.120 smittede. 7.993 døde. USA har registrert 17.7 millioner smittede, 317 000 døde. Norge 43.582 smittede, nå friskmeldte syke; men mange av dem med varige lungeskader. 464 personer døde.

Til tross for mye kritikk har regjeringens politikk vært livreddende. Men etter flere års uforsvarlig reduksjon i sykehuskapasitet (sengeplasser og isolat) er behandlingskapasitet i Norske sykehus redusert til noe av den laveste i Europa. Dette kan forklare hvorfor ellers fornuftige personer i administrativ funksjon primært ønsket at vurdering og behandling av covid-19 smittede ble foretatt i sykehjem. I Norge ble likevel behandling i sykehus prioritert når dette kunne gi bedring. Sverige valgte en annen prioritering. Resultat av valgene fremkommer i nevnte tall.

Hvordan kommer vi oss ut av denne situasjonen? Inntil nå har forebyggende tiltak (maske, håndvask, avstand, digitale møter og lignende) stort sett vært lojalt gjennomført. Dette selv om personer i enkelte aldersgrupper har vist en suveren, egoistisk holdning.
USA er et av de hardest rammede land. President Donald Trump oppmuntret til utvikling av vaksiner, men gjorde lite for å beskytte egen befolkning. Tradisjonen tro var det USA som raskt utviklet og startet kvalitetssikring av vaksiner mot covid-19.

Vaksinene som nå blir tilgjengelige er virksomme. De vil forhindre at du selv blir alvorlig syk. Men som før vil du ikke være beskyttet mot bakterier og andre typer virus som kan gi sykdom. Selv om du føler deg frisk kan du fortsatt overføre virus og bakterier til andre mennesker. Avstand, munnbind og hygiene vil derfor fortsatt inngå i listen over anbefalte forebyggende tiltak.

EU-land og andre land i Europa har bestilt så mange doser at 70 prosent av befolkningen kan bli vaksinert innen førstkommende høst. Fullført vaksinering medfører færre restriksjoner i reise og handel. Målet er at minst 80 prosent blir vaksinert.

En del av befolkningen har angst for all vaksinering. Homøopat Øystein Risø Nilsen; Harstad beskriver skremmende, ikke-eksisterende bivirkninger av medikamenter og vaksiner. Han uttaler at det ikke er sett noen god effekt av vaksiner. Det kan i den sammenheng være på sin plass å minne om livreddende effekt av tidligere vaksinasjonsprogram:

Tall fra lokale områder, Universitetet i Basel: Difteri; før vaksinering døde årlig 1822, etter vaksine 0. Meslinger før vaksinering døde 440, etter vaksine 55. Kikhoste før vaksine døde 1879, etter vaksine 27. Poliovaksinen utryddet poliomyelitt i de fleste land. Men senere år er meslinger igjen årsak til alvorlige infeksjoner i flere større områder, inklusive Afrika. Tittelen ”homøopat” medfører ikke at vedkommende har kvalifikasjon tilsvarende det som kreves av autorisert helsepersonell.

Harstad har en god kommunal helsetjeneste. Men nåværende situasjon medfører en stor belastning for alle ledd i helsetjenesten. Det har vært flere smitteutbrudd. Sporing og begrensende smittetiltak tar tid. Globalt antas det at 50 millioner er smittet, 1 til 2 millioner døde. Vaksinering i Norge kommer i gang straks det er mulighet for det. Vaksineleveranser til Norge er sikret via avtaler med EU. Førstkommende måneder ankommer her i nord mange langveisfarende personer, pendlere etter jule-opphold i land med større forekomst av covid-19. Det forventes også flere tusen sesongarbeidere under Lofotfisket. Nå meldes det at en ny, svært smittsom variant av koronaviruset er registrert i Storbritannia. Covid-19 vaksiner virker visstnok.

Det finnes nå effektiv og trygg vaksine mot covid-19 sykdom. Vaksinen forebygger effektivt sykdom hos 95 prosent av smittede. Minst 80 prosent av befolkningen må være vaksinert før en kan tenke på å gjenoppta all reisevirksomhet og vanlig aktivitet. Inntil da er fortsatt smitteforebyggende tiltak nødvendig. Forslag til årets nyttårsgave og forsinket julegave: Vaksinering mot covid-19.