Meninger:

OPS-prosjektet kino & bibliotek: Formannskapet hadde et alternativ til

Formannskapet hadde tre alternativer.

Kino- og biblioteksaken i Harstad var tema i formannskapsmøtet tirsdag. Illustrasjon HSI 

meninger

De kunne anket Ofoten tingrett sin avgjørelse slik Ap og Høyre ønsket. Det fikk fire stemmer. Det ville vært en unødvendig omgang i rettssystemet. Nå vil de møte Kjøpesenter Nord/Nordic i retten om OPS-reglene er fulgt. Det fikk fem stemmer, og er ikke til å unngå siden kommunen er stevna.

Men formannskapet hadde et alternativ til, det var å nullstille hele OPS-prosjektet og trekke seg fra alle avtaler. Nordic har signalisert at da ville stevninga ha blitt trukket. At dette forslaget ikke ble valgt kan faktisk skyldes at det er inngått muntlige avtaler vi ikke kjenner til. Hele denne prosessen med offentlig deltakelse i det nye bysentrum, preges av hemmeligheter.

Politikerne i formannskapet burde ha lært at hele kino og bibliotek-prosjektet har blitt en fiasko. De som holder fast ved planene om offentlig og privat samarbeid, er mest i redsel for de avtaler de har inngått.

Kanskje ville alle tre alternativene bli fulgt opp i rettsvesenet, men alternativ tre vil være minst risiko. Det ville også gitt kommunen muligheter til ny vurdering ut fra den erfaringa en allerede har fått, om en skulle velge å gå videre.

Det er et forhold til. Politikerne bør fortest mulig ta fatt i oppgavene som er deres primæroppgaver og ikke sette dem på vent fordi OPS-modellen som både er dyrt og dumt, tar all tid.