«Hvis Kongsvik skole blir lagt ned vil dette resultere i fraflytting»

FAU ved Kongsvik skole har skrevet et innspill til rådmannens forslag til innsparinger i Tjeldsund kommune.

Kongsvik skole i Tjeldsund kommune.  Foto: kongsvik skole

meninger

Vi som foreldre/foresatte til elevene ved Kongsvik skole synes forslaget til rådmannen om blant annet nedleggelse av Kongsvik skole er skremmende. Det er snakk om fremtiden til barna våre, og bygden vi bor i.

Kongsvik skole er en fantastisk skole med et godt skolemiljø. Hver enkelt elev blir sett, og får den hjelpen de trenger. Dette vil være svært vanskelig, og utfordrende å få til hvis elevene skal flyttes til Evenskjer skole. En skole der det allerede er cirka 225 elever. Større skole, mye tøffere miljø.

Elevene ved Kongsvik skole vil få en lang reisevei til skolen. 3 mil én vei. Hva skjer den dagen Tjeldsundbrua er stengt, og barna ikke kommer seg hjem? Hvem har ansvaret da?

Hvis Kongsvik skole blir lagt ned vil dette resultere i fraflytting. Det vil ikke bare bli fraflytting fra bygda Kongsvik, men ut av Tjeldsund kommune. Tjeldsund kommune vil miste mange skattebetalere. Vil dette lønne seg for kommunen?

Fraflytting vil også være veldig ødeleggende for bygda Kongsvik. De siste årene er det mange unge par som har valgt å bosette seg i Kongsvik. Mange barn er kommet til, og flere kommer. Dette er veldig positivt for både barnehagen og skolen i bygda.

I forslaget Kommunal planstrategi Tjeldsund kommune 2020–2024 som ligger ute til høring står det Etter kommunesammenslåingen har Tjeldsund kommune vedtatt å opprettholde skole- og barnehagestrukturen, som betyr at ingen skoler eller barnehager skal legges ned.

Vi håper dette vil forbli stående i den kommunale planstrategien slik at vi får beholde vår skole.

Når man ser i høring-budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024 er det Kongsvik skole av alle skolene i kommunen som kommunen har minst utgifter med.

Vi synes at kommunen bør se på andre løsninger på kutt som ikke rammer barn og eldre. Det er de mest sårbare som blir sterkt rammet av kuttene som rådmannen foreslår. Dette vil ødelegge tryggheten til mange barn og eldre i kommunen.

Man skulle tro at sammenslåingen av Skånland og Tjeldsund ville gjøre at man fikk beholde de tilbudene som er. Ikke at tilbudene blir mye dårligere for innbyggerne. Hvorfor denne sammenslåingen når økonomien blir mye dårligere og fører til kutt som rammer mange innbyggere både i «gamle» Skånland og «gamle» Tjeldsund.

Hva med intensjonsavtalen som ble gjort under sammenslåingen. Tilbudene skulle ikke bli dårligere. Tilbudene skulle være slik de hadde vært før sammenslåingen. Intensjonsavtalen skulle vare til 2024. Er denne avtalen glemt?

Vi foreldre/foresatte setter vår lit til at ledelsen og politikerne i Tjeldsund kommune legger forslaget om nedleggelse av Kongsvik skole bort for godt.