Om is-satsing i Harstad:

Politikere, dere har muligheten!

I kommende kommunestyremøte torsdag 3.desember har dere muligheten til å vise at tidligere ord ikke bare var tomme løfter.

Øverst og først på prioriteringslista til idrettsrådet fra 2017 står ishallanlegg på Kanebogen stadion, minner Odd-Magne Utnes politikerne om, i dette innlegget.  Foto: privat

meninger

Som kjent har idretten stått samlet om prioritering av anleggsutviklingen i byen siden denne prioritering ble enstemmig vedtatt i idrettsrådets årsmøte 5. april 2017. Øverst og først på denne prioriteringsliste står ishallanlegg på Kanebogen stadion.

Et hardtarbeidende anleggsutvalg, opprettet av idrettsrådet, utarbeidet en mulighetsstudie for is-anlegg i Harstad. Denne ble overlevert til Harstad kommune ved fungerende ordfører E. Ludvigsen i januar i år. I mulighetsstudiet beskrives en plan som går i tre faser og hvor første fase er investering av en ismaskin samt garasje.


– Vil spare millioner på kunstfrossen bane

Et kunstisanlegg vil ikke bare være en kostnad. Det kommer også til å gi kommunen besparelser.


Ismaskin og garasje ble spilt inn i budsjettforhandlingene i høst, men ble ikke tatt med i økonomiplanen for 2021 -2024. I førstkommende kommunestyre har dere mulighet for å inkludere fase en av nevnte plan til idrettsrådet og dermed innfri anleggsprioriteringen til Harstad-idretten.

Det er et beskjedent beløp i det store bildet, men vil utgjøre enorme muligheter for deres velgere. Noen stikkord; økt fysisk aktivitet, attraktiv byutvikling, fremme barns psykiske og fysiske helse, øke fritidstilbudet, økt bolyst.

Anmodning og anbefaling! Inkluder to millioner kroner til ismaskin og garasje ved Kanebogen stadion i Økonomiplan 2021–2024 Budsjett 2021.

Vi er mange som vil verdsette dette!


Alt er gått ut på dato, sier banemester. Her er det nye vanningsutstyret på stadion

En moderne ismaskin og et nytt garasjebygg hadde vært en fin start for isidrettene.