Kommunestyret svikter lærerne

Å gi barn og unge en grundig og god opplæring om ytringsfriheten, er en helt sentral og avgjørende oppgave i skolen. Elevene skal utdannes til å bli «demokratiske medborgere», og de skal utvikle en «demokratisk beredskap», skriver Frps Kristian August Eilertsen i dette innlegget.

Kristian Eilertsen (Frp) mente at det var på sin plass at kommunestyret tok et valg for ytringsfriheten. Arkivfoto.  Foto: Andreas Isachsen

Med unntak av Fremskrittspartiets representanter, valgte kommunestyret nærmest å forbigå forslaget til uttalelse i stillhet. Dette står i sterk kontrast til hva kommunestyret i Tromsø gjorde bare én uke i forveien

meninger

En del av denne opplæringen handler også om kontroversielle og provoserende ytringer. Å undervise og å bli undervist om dette, kan være vanskelig, og noen kan også oppleve det som ubehagelig. Likevel er det avgjørende viktig.

Flere lærere opplyser nå at de unngår vanskelige temaer i undervisningen fordi de er redde for å støte elever. Videre er én av tre lærere redde for å vise Muhammed-karikaturer som en del av undervisningen om ytringsfrihet og provoserende ytringer. Det viser ferske tall i en undersøkelse fra Utdanningsforbundet. Flere lærere er også redde for sin egen sikkerhet dersom de faktisk velger å gjøre det.

Disse svarene fra lærerne er urovekkende. Lederen i Utdanningsforbundet uttalte at dette er alvorlig, men samtidig ikke overraskende. Det får meg til å stille følgende spørsmål: Hvor er vi på vei som samfunn?

Frp mente at det var på sin plass at kommunestyret tok et tøft, modig og – dessverre – nødvendig valg. Vi utfordret kommunestyret til å slå ettertrykkelig og entydig fast at ytringsfriheten er en grunnleggende verdi for samfunnet vårt, og at lærerne som underviser våre håpefulle, selvsagt kan bruke karikaturtegninger i undervisningen sin dersom man mener det er relevant.

Med unntak av Fremskrittspartiets representanter, valgte kommunestyret nærmest å forbigå forslaget til uttalelse i stillhet. Dette står i sterk kontrast til hva kommunestyret i Tromsø gjorde bare én uke i forveien: Der ble den samme uttalelsen møtt med lovord, hyllest og et nesten enstemmig vedtak i kommunestyret. Det er påfallende.


– Lærerne skal trygt bruke karikaturtegninger

Frps Kristian Eilertsen vil ha kommunestyret med seg på en uttalelse som fordømmer halshoggingen av historielæreren i Paris.


Da Harstad Tidende omtalte saken, uttalte skolesjefen og rektoren ved Hagebyen skole seg til avisen: Skolesjefen var mest opptatt av å redusere dette til en ikke-sak, og fremstilte det nærmest som unaturlig at noen lærere i det hele tatt kunne finne på å bruke karikaturer i undervisningen om ytringsfrihet. Det hadde i alle fall aldri han vært borti. Rektoren ved Hagebyen skole ville bare relativisere viktigheten ytringsfriheten, da han heller ville sette ytringsfrihet opp mot andre verdier og egenskaper, slik som toleranse og respekt.

Disse signalene er uheldige. I realiteten viser dette hvor vanskelig det kan være for lærere å bruke karikaturtegninger i undervisningen, hvis de mener det er relevant og nødvendig. Kan egentlig lærerne i Harstad være trygge på at de har lederne sine og arbeidsgiveren i ryggen dersom de velger å gjøre det? Vil rektorene og skolesjefen kapitulere i møte med press og reaksjoner?

Ytringsfriheten er grunnleggende for samfunnet vårt. Toleranse og respekt er også viktige verdier og egenskaper hver enkelt av oss bør ha. Disse kan likevel ikke sidestilles med ytringsfrihetens rolle og verdi for samfunnet, og for menneskers mulighet til å kunne ytre seg fritt og kritisk. Kunnskap, kritisk tenkning og grensesprengende ytringer er viktig for å utvikle opplyste borgere i et demokrati. I dette er skolen og lærerne helt sentrale.

Derfor var forslaget til uttalelse fra Fremskrittspartiet så viktig. Gjennom å vedta denne kunne kommunestyret vise lærerne i Harstad at de trygt kan vise karikaturer i undervisningen. Dette handler om å være bevisst arbeidsgiveransvaret vi har overfor lærerne, og som skoleeier være tydelig på at metodefriheten til lærerne er viktig. Denne muligheten ga kommunestyret fra seg.