Gausvik barnehage må bestå!

– Uforståelig at ikke kommunedirektøren har et mer positivt syn på utviklingen som skal skje på Rødskjær, skriver Torbjørn Hansen.

Gagns mennesker: Barna i Gausvik barnehage plukker søppel og tar miljøhensyn i det meste de gjør. Artikkelforfatteren er uenig i vurderingene rundt framtida av barnehagen. Foto: Privat 

meninger

I Harstad Tidende torsdag 12. november var det en avisartikkel med overskriften «Vurderer nedskalering for planlagt barnehage» (Sørvik), etter et intervju som HT-journalisten hadde hatt med kommunedirektøren i Harstad kommune. Kommunedirektøren legger press på politikere til å ta et valg om hvordan utbyggingen av Sørvik barnehage skal skje, og selvfølgelig er det også denne gangen Gausvik barnehage som er klumpen rundt foten for å få en god barnehageløsning i Sørbygda.

Uttalelsene som kommer fram i artikkelen, må etter min oppfatning ses som en «svertekampanje» av Gausvik barnehage, og kan ikke få stå uimotsagt.

Blant annet uttalelsen «flere av de foresatte som naturlig sokner til Gausvik, etterspør barnehageplass i Fauskevåg, og har signalisert at de vil bruke barnehagen i Sørvik når den er ferdig».

Dette er en påstand som har figurert i flere kommunale dokumenter, og det er trist at slike uriktige opplysninger blir misbrukt på denne måten. En mor som har barn i Gausvik barnehage, har snakket med de andre foreldrene som har barn i barnehagen, og ingen ønsker å flytte sine barn til Sørvik barnehage. Hun opplyser dessuten at det i løpet av 2020 er født 6-7 barn i Gausvik/Sandtorg-området, som vil være aktuelt for barnehageplass fra neste høst.

Harstad Havn/Harstad kommune planlegger en storstilt utbygging av Rødskjær industriområde, hvor det antydes omtrent 150 nye arbeidsplasser i de kommende år. De utreder også om Rødskjær skal bli en avfallssentral (hub) for hele Nord-Norge. Det er inngått avtaler/intensjonsavtaler om et stort smoltanlegg (fiskekoppdrett) i regi av Nordlaks. Det må forventes at mange av de nye arbeidstakerne på Rødskjær ønsker å etablere sitt bosted i nærheten av arbeidsplassen, og Harstad kommune må få fortgang i klargjøring av boligtomter med vei, vann og avløp i Årbogen boligfelt, slik at tomter er tilgjengelig for nye etablerere.

Det er derfor ganske uforståelig at ikke kommunedirektøren har et mer positivt syn på utviklingen som skal skje på Rødskjær, og ser behovet for beholde Gausvik barnehage, og kanskje også utvide barnehagen (utvidelse i skolebygget som ligger vegg i vegg). Det er også muligheter for ytterligere utvidelse på eksisterende barnehage/skoletomt.

Selv om skolen ble nedlagt i 2012, er fortsatt skolebygningen, blant annet gymnastikksal viktig for det sosiale liv i bygdene her (brukes av lag og foreninger til trening, folkemøter, 17. maiarrangement m.v).

Planen om utbygging av Sørvik nye barnehage, må primært basere seg på barnetallene for bygdene Fauskevåg, Sørvik, Nordvik og Sørvikmark. Og Gausvik barnehage bør primært basere seg på barnetallene i bygdene Gausvik, Haukebø, Årbogen og Sandtorg.

Dersom Gausvik barnehage skulle bli nedlagt, vil det for foreldrene medføre en transport på fra 20-40 km tur/retur for å levere/ hente barn i barnehagen, og det er vel neppe noen foreldre i de øvrige bygder som ser positivt på en slik belastning i hverdagen.

La derfor Gausvik barnehage bestå!