OPS – konseptet er dyrt og dumt

Det er uforståelig at Harstad Arbeiderpartiet enstemmig går inn for OPS-prosjektet for kino og bibliotek, skriver Rødts Frode Bygdnes i dette debattinnlegget.

Funker ikke: Skattebetalerne kommer ofte ut på minussida i offentlig/privat samarbeid, mener innsenderen. Bildet viser skissen av det påtenkte kino- og bibliotekbygget på verkstedtomta, tenkt som et samarbeid mellom det offentlige og private. Skisse: Hille Melbye Arkitekter 

meninger

Offentlig og privat samarbeid (OPS) betyr i praksis at private bygger og vedlikeholder bygg eller veier for det offentlige. Det heter seg at de private firmaene finansierer og påtar seg den økonomiske risikoen for prosjektene, men når fagkunnskapen, ekspertisen og erfaringene ligger hos utbyggerne, må en regne med at de offentlige forutsetningene til å stille krav og motkrav blir svekket. OPS-prosjektene blir på selskapenes premisser. Slik er det og i Harstad.

Transportøkonomisk institutt kunne melde at OPS-prosjektene medførte at veier ble raskere bygd, men de ble ikke billigere. OPS-modellen er dyrere i det lange løp. Egentlig er det innlysende at et byggefirma skal ha avkastning for både bygget og for vedlikeholdet.


Inviterer til høring om Kaarbøkvartalet og HSI-tomta

Det er Harstad Rødt som vil arrangere en høring om kommunen og fylkets håndtering om Kaarbøkvartalet og HSI-tomta.  Høringen går av stabelen torsdag den 26. november 2020, kl. 18:00. Invitasjonen er gått ut til alle partiene.


Faktisk er slike kontrakter meget lukrative for en utbygger. Det er liten risiko å bygge når en har leietaker som blir bundet til prosjektet på langtidskontrakter. For disse kontraktene er gjerne på 20 til 30 år, ja til bygget er nedbetalt. Det er de største firmaene som kan gjøre seg nytte av denne fordelen. Det er og en måte å skvise de mindre kapitalsterke selskapene fra offentlige bygg.

I Harstad skal altså kino og bibliotek bygges etter en OPS-modell.

At det er Arbeiderpartiet som fører an, er direkte merkelig. På hjemmesida til partiet heter det at de er imot at veiprosjekter finansieres ved lån som belaster fremtidige budsjett.


Kommunestyret:

Her stemmer flertallet av lokalpolitikerne for ny kino og nytt bibliotek i Harstad

Med knappest mulig flertall, 18 mot 17 stemmer, vedtok kommunestyret torsdag kveld å akseptere tilbudet fra Kaarbø Utvikling A/S om etablering av de nevnte kulturinstitusjoner i Kaarbøkvarteret.


En skulle tro at det også skulle gjelde vår kommune og våre fremtidige kommunebudsjetter. For som de skriver; OPS er «dyrt og dumt» fordi en låner penger av private og det må betales tilbake med renter. Det er dyrere å kjøpe på avbetaling enn å betale kontant. For det offentlige er det direkte dumt fordi kommunen får billigere lån enn private bedrifter.

Sitat fra nettsida til AP: «Arbeiderpartiet mener det er bedre at vi bruker pengene på byggingen av veier og sykehus, fremfor å finne finurlige avbetalingsmetoder som vil gi mindre vei, sykehus og skoler for pengene.» Nettsida tar og et godt oppgjør med myter om OPS og konfronterer OPS-tilhengerne med fakta. Det er derfor uforståelig at Harstad Arbeiderpartiet enstemmig går inn for OPS-prosjektet for kino og bibliotek. Velgerne bør merke seg at prinsipper betyr ikke noe for dem. AP skyver gjerne kommunens gjeld foran seg. Men det gir oss innbyggere mindre handlingsrom i fremtida.

Politikere griper som oftest til OPS-modellen når det haster med å få bygget realisert. Men en kan ikke si at det er en prekær situasjon verken for kino eller bibliotek i byen. Innbyggerne føler heller at det er mer prekært innenfor barneskole og eldreomsorg. Fremtidsutsiktene er heller ikke de beste med både koronakrise, økonomikrise og miljøkrise. Disse krisene skal vi møte med et budsjett som er bundet opp til OPS-lån.

Det haster nok mer for eiendomsselskapet Kaarbø Utvikling AS å få på plass kino og bibliotek og andre offentlige installasjoner nede på tomtene de har. De trenger å få leietakere eller kjøpere til den boligbygginga som skal komme der. Faktisk er det politiske vedtaket tvilsomt fordi kommunen da går aktivt inn og forfordeler dette byutviklingsprosjektet. Befolkningsmengden i Harstad er nedadgående og dermed vil konkurransen om leietakere skjerpes og gå ut over de andre boligprosjektene. Derfor er det også uforståelig at partiet Høyre heller ikke er splittet i denne saka. Vi skal merke oss at den store alliansen er nettopp mellom disse partiene.

Så lenge det er mange ting som her er uforståelig, er det nødvendig å prøve å belyse prosessene som skjer i Harstad for tiden. Rødt inviterer til deltakelse i høring om Kaarbøkvarteret den 26. november.