Harstad Frp: – Nå er det barnas tur

Over flere år har flertallet av politikerne i Harstad ikke prioritert å vedlikeholde og ta vare på kommunens bygg og eiendommer. Det virker rett og slett som at det ikke er nok prestisje for politikerne å ta vare på det man har.

Dårlig standard: Kristian Eilertsen (FrP) engasjerer seg for barnehagene.  Foto: Marie Øvrum

Denne kartleggingen må føre til at kommunestyret allerede i høst – når budsjettet for neste år skal vedtas – kan bevilge penger til vedlikehold og oppgradering av utearealene i barnehagene.

meninger

Den mer alvorlige siden av dette, er at barn i flere av kommunens barnehager har utearealer som ligner mest på en byggeplass. Det er i alle fall slik representanter for foreldrene til barna i Medkila barnehage beskriver utearealene i barnehagen. Etter å ha sett utearealene med egne øyne, er det vanskelig å være uenig med dem.

Foreldrene forteller at ungene deres ikke trives i barnehagen på grunn av disse forholdene, og at det også kan være utrygt for barna deres. Situasjonen i Medkila barnehage er dessverre ikke unik, og andre foreldre kan fortelle om det samme fra barnehagene til deres unger.Harstad kommune har brukt store summer på oppgradering av torget og områdene i sentrum. Dette er bra, og har utvilsomt gjort sentrum mer attraktivt. Fremskrittspartiet har støttet dette helhjertet. Utviklingen i sentrum er positiv. Likevel virker det som at vi fullstendig har glemt å prioritere vedlikehold og oppgradering der det faktisk er aller viktigst, der barna ferdes og tilbringer store deler av sin tid og oppvekst; nemlig i barnehagene. I likhet med mange småbarnsforeldre i Harstad, har derfor Fremskrittspartiet stilt følgende spørsmål: Når er det barnas tur?

Nå er det tid for handling, og Fremskrittspartiet forventer at noe skjer nå. Derfor er det helt avgjørende at vi får en oversikt over hvordan tilstanden er på utearealene i alle barnehagene. Et enstemmig kommunestyre støttet i forrige møte Fremskrittspartiets forslag om at administrasjonen umiddelbart må kartlegge behovet for vedlikehold og oppgradering av utearealene i barnehagene. Behovet for innkjøp av lekeapparater må også undersøkes. Denne kartleggingen må føre til at kommunestyret allerede i høst – når budsjettet for neste år skal vedtas – kan bevilge penger til vedlikehold og oppgradering av utearealene i barnehagene.

Fremover er det viktig at kommunestyret bruker penger på de sakene som virkelig betyr noe i hverdagen for folk flest. Barna må prioriteres i tiden fremover. Fremskrittspartiet mener klart og tydelig at det nå må være barnas tur.