– Ran på høylys dag

Torsdag den 3. september vedtok kommunestyret i Harstad en ny renovasjonsforskrift for Hålogaland Ressursselskaps (HRS) eierkommuner.

Renovasjon for hytter, fritidseiendommer og campingvogner innføres.  Foto: Arkivfoto

Nei: Eivind Stene (Frp) sier nei til at eiere av campingvogner med spikertelt og hytter skal pålegges renovasjonsavgift.  Foto: FRANK ROGER ROKSOY

meninger

Bakgrunnen var at gamle Bjarkøy kommune hadde avgift på de hytter og fritidseiendommer som var i kommunen da sammenslåingen med Harstad skulle gjennomføres.

I stedet for å avvikle avgiften for gamle Bjarkøy kommune, velger altså et stort flertall i kommunestyret å innføre den for alle andre i kommunen. Renovasjon for hytter, fritidseiendommer og campingvogner har på ingen måte vært noe folkekrav i Harstad. Derimot så fungerer dagens løsning godt, og de aller fleste håndterer fint sitt eget avfall ved å ta det med seg hjem, eller benytte andre eksisterende system.


Nå skal vogneiere også betale

Nå skal de som eier hytte og campingvogner i Harstad betale renovasjonsavgift.


Ekstra morsomt blir det for de som nå må betale to renovasjonsavgifter til samme kommune. De kan naturligvis ikke benytte mer enn én om gangen, og kan kjenne ekstra på gleden av å betale for noe de ikke bruker.

En god og rettferdig løsning ville vært at det i den nye renovasjonsforskriften var rom for at de som faktisk så et behov, ved eget initiativ kunne inngå avtale med HRS eller andre selskaper som henter avfall.

Det som i stedet skjer, er at dette – som mye annet nå – blir tredd nedover hodene på folk som ikke har bedt om det. Resultatet er at det har blitt enda litt dyrere å leve i Harstad. Fremskrittspartiet fremmet forslag om at ingen i Harstad kommune som eide hytter, fritidseiendommer og campingvogner med spikertelt skulle betale dobbel renovasjonsavgift. Utover våre egne stemmer, fikk forslaget etter hvert kun Høyres støtte.

Lærdommen er at med den sittende koalisjonen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og Krf, vil folks lommebok stadig bli slankere og søppelmonopolet større.


Espen Ludviksen hardt ut mot ny renovasjonsforskrift: – Ran på høylys dag

Det ble heftig i formannskapet da politikerne drøftet ny renovasjonsforskrift for kommunen.


Selve fyrtårnet i oppvisning av dobbeltkommunikasjon, må Senterpartiets oppslag i Harstad Tidende noen dager i forveien sies å være: Der får varaordfører Espen Ludviksen stor spalteplass ved å kalle innføringen av dobbelt renovasjonsgebyr for «ran på høylys dag». Deretter stemmer Senterpartiet for å innføre den samme avgiften de selv kritiserte, som nå vil øke utgiftene for mange i kommunen. Det hjelper lite å rope «ran på høylys dag» når man selv er den som utfører ranet.