Meninger:

Forslaget om å bygge nye skoler med idrettshall er ikke en omprioritering

Håndballklubben Lia-Brage ble under forrige ukes årsmøte for Idrettsrådet inspirert av andre forslagsstillere og brukte muligheten til å legge inn et forslag.

MENINGER: Siv Olsen på vegne av styret i HK Lia-Brage forklarer i dette innlegget hvorfor det ble framlagt et forslag til årsmøtet i idrettsrådet om bygging av idrettshall ved nye Bergseng skole.  Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

meninger

Forslaget gikk ut på at Idrettsrådet skal anbefale Harstad kommune om å erstatte gymsalen med en fullverdig idrettshall når nye skoler bygges. Dette er et prinsipp som Norges Idrettsforbund støtter, et stort antall særidretter og som også er blitt vedtatt i flere av landets kommuner. Hvorfor er det slik?

Her splittes idretten. Fikk flertall for å tilråde enda en hall

Lokalidretten har stått samlet bak Idrettsbyen Harstad. Da Siv Olsen lanserte sitt forslag, viste det seg plutselig at idrettsrådets medlemmer er delt.

... men vedtaket er lovstridig. Saken må til ny behandling

Forslaget om idrettshall ved nye Bergseng skole skulle ikke tas til votering, i henhold til idrettsforbundet lover.


Idrett og folkehelse

Til tross for at vi lever i et rikt land, så er det en bekymring over at det sosiale klasseskillet øker. Dette kommer frem innenfor mange områder, som for eksempel når man ser på hvem som tar utdanning og hvem som har høyest risiko for å få livsstilssykdommer. Disse to eksemplene har en fellesnevner og det er fysisk aktivitet. Fysiske aktive barn har større sjanse for gode skoleprestasjoner og bedre fysisk og psykisk helse. Folkehelse er et felles mål for idretten og skolen er den eneste arenaen hvor alle barn, uavhengig av bakgrunn, er tilstede. Derfor mener HK Lia-Brage at Idrettsrådet bør ha som grunnleggende prinsipp at skoler som bygges bør bygges med idrettshall og ikke gymsal. Nå aktualisert siden Nye Bergseng skole skal bygges med plass til 450 elever som har lovfestet krav om 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skoletiden.

Idrettshall til rabattert pris

Arealutvidelser ut over gymsal gir mulighet til å søke tippemidler og sambruk med skoledrift gir et bærekraftig anleggstilskudd til kommunen. Her har vi muligheten til en hallflate til rabattert pris. Det er et behov for flere hallflater i Harstad kommune også etter at det kommer flerbrukshall i sentrum. I dag er hallkapasiteten presset innen barneidretten og det er heller ikke plass til blant annet veteranidrett, bedriftsidrett og studentidrett fordi kapasiteten er så knapp. Flere aktuelle brukere eksisterer også utenfor de tradisjonelle hallidrettene.

Idrett for alle

HK Lia-Brage opplever ikke en uenighet i Idrettsmiljøet i Harstad. Prioriteringene i Idrettsbyen står ved lag. Vårt forslag på årsmøtet handler ikke om omprioriteringer. Forslaget handler om hvordan idretten vil at skole og fysisk aktivitet skal samkjøres slik at barrierer som dårlig økonomi, avstander, arealer, utstyr og tilgang ikke skal hindre barn i å være aktive. Vi tror at skole med idrettshall vil bidra til bedre folkehelse for lokalmiljøet og tilskudd av medlemmer til alle byens idrettslag.