Meninger

Ditt møte med korona-Virus COVID-19

Her er det vi vet om viruset, hvordan det smitter, sykdomsforløp og hvordan du bør forholde deg til situasjonen.

Illustrasjonsfoto/Colourbox 

meninger

Influensalignende symptomer

Litt sår hals. Nesetetthet. Feber, hoste. I løpet av en uke kan du bli kortpustet. Ved ytterligere forverring oppstår symptomer på lungebetennelse. Dette kan utvikle seg til lungesvikt med væskedannelse i begge lunger, såkalt ARDS. Dødelighet i denne pasientgruppen er svært høy.

Risikogrupper: Alder over 65 år, KOLS, sukkersyke, immunsvikt og andre kroniske sykdommer. Mindreårige utvikler sjelden alvorlige symptomer, men de kan likevel smitte voksne.

Global spredning

I løpet av tre måneder er 160.000 smittet, i samme periode døde 5800 av infeksjonen. Det er nå tilbakegang av antall smittede i enkelte deler av Kina og Sør-Korea, men økende antall smittede i andre områder. Europa er rammet. Italia har nå cirka 31.500 smittede, cirka 2500 dødsfall. De fleste døde var over 65 år gamle. Et varierende antall barn er smittet, som oftest med lettere symptomer. Barna kan likevel smitte andre.

Begrenset tilgang på medisinsk personell, medisinsk utstyr (respirator, verneutstyr osv.) forsterker nå krisen.

Nord-Norge har nå bare syv lungeleger. Oslo og Bergen har til sammen over 40 av den arten. Det er altfor få effektive isolat i sykehjem og i gamle og nye sykehus. Økende forekomst av antibiotikaresistens og farlige mikrober forverrer situasjonen. Byråkrati og årelang uforsvarlig statlig og regional prioritering har forverret denne utviklingen.

Harstad kommune har hittil vært heldige og dyktige. Inntil nå er kun en fastboende testet positiv for smitte. Resultat av miljøundersøkelser er avgjørende for videre tiltak.

Risikoadferd: I slutten av februar og i begynnelsen av mars måned landet fire Boeing 737 fly i Tromsø. Disse brakte med seg turister fra Lombardia i Nord-Italia. Det var der allerede registrert 1520 korona-smittede. Pasienthotellet UNN Tromsø, 18 etasjer, ivaretar pasienter som er under behandling. Mange av dem har alvorlige sykdommer. Hotellet hadde nå mange ledige rom. Rommene ble tilbudt de tilreisende turister, flere av dem fra virus-farlige områder. Galskapen ble heldigvis oppdaget og reversert. I Tromsø meldes det også om andre brudd på karantenereglene.

Vær lojal, følg retningslinjene

Slutt opp om isolat- og karanteneregler! Helsetilsynet gjorde et unntak for en av sine egne. Han testet senere positivt. Nå er en stor del av ledelsen i Helsedirektoratet i karantene.

Flere butikker i Harstad har lagt fram hansker til benyttelse i butikken. Mange unnlater fortsatt å bruke hanskene. Ved selvsyn så jeg at unge, raske menn var godt representert i denne gruppen. Hvorfor?!

Et aktivt virus – som kan begrenses

Helsepersonell som arbeidet i Shenzhen Hospital i Kina beskriver viruset som ekstremt smittsomt. Inkubasjonstiden varierer fra 3 til 16 dager. Begynner med forkjølelseslignende symptomer, etter hvert feber og hoste i 3–4 dager. Tilstanden forverres betydelig dersom det oppstår lungebetennelse med pustebesvær og ledsagende lungesvikt (ARDS). Dette kan være situasjonen 8–10 dager etter at de første symptomene begynte. Tilstanden krever da infeksjonsbehandling og ofte respiratorbehandling. Men denne behandlingskapasiteten er liten. Sykdomsbildet er godt kjent i alle avdelinger som behandler lungesviktpasienter. Dødeligheten er stor. Samtidig er det stor risiko for overføring av smitte til behandlende helsepersonell.

Noen praktiske opplysninger om koronaviruset:

Kraftig hoste og nysing sprer dråper som kan holde seg i luften og lande flere meter fra pasienten.

Viruset trenger inn i kroppen via munn, nese, øyner.

Viruset liker ikke varme: Sollys, varmt vann over tid dreper det.

Viruset kan leve inntil flere (5?) døgn på mobiltelefoner, teflon, på metall, eksempel dørhåndtak.

Kulde, snø og is dreper ikke viruset.

Virus på klær kan overleve lenge; sannsynligvis i flere dager. Derfor bør du ikke hoste i armkroken. Vanlig god, grundig vask av klær dreper viruset. . Føning dreper ikke viruset.

Hund og katt: Dyrene rammes ikke av smitten, men de kan likevel være bærere. Ikke la dyrene slikke deg i ansiktet.

Ansiktsmasker Beskytter ikke mot virus, men kan beskytte omgivelsene dine dersom du har hoste. Fingerkontakt med masken kan videreføre virus inn i øyner, luftveier og munn.

Snus, skjegg og bakterier: Øker neppe risiko for bakterieinfeksjoner. Virus kan leve på snus-pakninger og i utspyttet materiale.

Vannbåren smitte: Usikkert, ikke påvist. Men det er påvist virus i toalettskåler.

Virusinfeksjoner via skjegg diskuteres. Amerikanske myndigheter har laget en oversikt (36 bilder) over de forskjellige skjeggtyper som aksepteres ved fryktet virus-utbrudd. En spøk eller fake news?

Dine forebyggende tiltak

Følg offentlige retningslinjer. Kontakt fastlegen ved behov for medisinsk veiledning eller behandling.

Vask hender grundig etter håndhilsing, kontakt med dørhåndtak, mobiltelefoner, toalettbesøk, betalingsterminaler, buss-seter etc.

Rengjør felles kontaktpunkter som listet under praktiske opplysninger om virus:

Bruk da vann, såpe eller spritholdig væske.

Hold fingrene vekke fra ansiktet.

Ikke host i armkroken, bruk heller engangspapir som kastes i avfallsbøtte.

Benytt butikkenes tilbud om bruk av engangs-hansker!

Bruk ansiktsmaske dersom du har hoste. Masken kastes i avfallsbøtte.

Gå turer, hold anstendig kontakt, men avstand til feberfrie venner.

Unngå større forsamlinger.

Statistisk sett har du all grunn til å være optimist!