Meninger:

En rusreform som setter mennesker foran systemer

19. desember i fjor var en merkedag. Da kom NOU 2019: 26, bedre kjent som rusreformutvalgets rapport «fra straff til hjelp».

TILBUD Artikkelforfatterne anmoder om klar retning i ruspolitikken: Behandling, ikke straff.  Foto: Illustrasjon

meninger

Dette har vært et viktig skritt i rett retning, for å endre myndighetenes reaksjoner mot person som tas for bruk av besittelse av narkotika fra straff til helsehjelp. Dette har vært en av de viktigste sakene som Venstre fikk gjennom i regjeringsplattformen, og det var en krystallklar faglig anbefaling som kom fra utvalget: Å straffe rusbrukere fører ingenting godt med seg. Nå må vi begynne å rette innsatsen mot helsehjelp for de som trenger det.

Selve rusreformen er sterkt inspirert av Portugal sin vellykkede ruspolitikk. Der var noe av det helt sentrale å fjerne stigmaet med rusbruk. For dem som har alvorlige rusproblemer, kan straff bidra til å forsterke problemene. Det gjelder også dem som står i fare for å utviklerusproblemer. Det hjelper ikke oss som samfunn å sette rusavhengige i gjeld, tvert imot – en høy gjeldsbyrde er et stort praktisk problem for de som til slutt greier å bli rusfrie og vil tilbake til samfunnet. Det er nærmest null sammenheng mellom straffetiltakene i et lands forbud mot narkotika og nivået på narkotikabruk.

Vi ønsker at færre ender opp som rusmisbrukere, ikke flere. Vi ønsker at kriminelle, som står på gatehjørnet, inne på puben, i skolegården eller som oppsøker fester for å selge rusmidler fortsatt skal tas og skal straffes. Vi ønsker å få slutt på smugling som gjør det lukrativt å selge rusmidler. Det bør ikke være et økonomisk grunnlag til at noen velger, eller kanskje ser seg nødt til, å selge rusmidler for å finansiere sitt eget forbruk, egen gjeld eller egen luksus.

Denne tilgangen som ungdom og voksner har til rusmidler på det svarte markedet må bort. Og da må vi kunne diskutere måter å regulere dette bedre på. Det er hva rusreformen handler om, å sette mennesker først, ikke systemer.

Nå håper vi at regjeringen følger opp med handling, ikke bare ord.