HT mener:

Gi distriktsministeren en fair sjanse

Tiltaket fortjener en fair sjanse, spesielt i en tid der mange føler at by og land slett ikke går hånd i hånd.

Linda Hofstad Helleland (H) ble fredag utnevnt som distrikts- og digitaliseringsminister. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix  Foto: Fredrik Varfjell

Det er grunn til å savne en oppfølging av nordområdearbeidet og en forståelse av at en sunn utvikling i distriktene er til det beste for nasjonen.

meninger

Regjeringen offentliggjorde for ei uke siden at Norge får en egen distriktsminister, der Linda Hofstad Helleland (Høyre) rykket inn med sedvanlig målrettet blikk. Ideen og tiltaket fortjener en fair sjanse, spesielt i en tid der mange føler at by og land slett ikke går hånd i hånd.

Det er lett å ironisere over såkalte «tullestatsråder». Mistanken er gjerne at de opprettes for å få person- og partibrøken til å gå opp. Navnemiksen distrikts- og digitaliseringsminister gir videre en like fragmentert pekepinn for mandatet som Trangvik bensin og frukt AS, så det er ikke tvil om at denne type kreativitet gjør det enkelt for revyforfatterne, for eksempel i distriktene.

Likevel; grepet må måles på resultatene – og en egen distriktsminister vil i det minste fokusere på viktige spørsmål for nasjonen, enten det er digitalisering eller andre rammebetingelser for verdiskaping i hele landet. Det er en grunn til at Senterpartiet kan surfe på målingene med enkle og populistiske fraser, som klinger i ørene for oss litt utenfor allfarvei.


Listhaug skal fronte Frps gjennomslag

Frp har fordelt roller og posisjoner for sine representanter på Stortinget. Nå står de andre partiene for tur.

 

Ordkrigen med Sp-Vedum ble innledet umiddelbart, så her kan det faktisk hende at statsministerpartiet i det minste har manøvrert seg inn i «ringen». Det er grunn til å tro at Jonas Gahr Støre hadde litt av samme motivasjon for å starte nyåret i Finnmark, en «lytteturné» som egentlig bør settes pris på.

Så er det åpenbart at det verken nytter å være distriktsstatsråd eller lyttende partileder, hvis man ikke akter å bruke rollen konstruktivt. Hvis mandatet er å forklare oss litt perifere mennesker hvorfor sentralisering i seg selv er en velsignelse, så skapes det større avstand. De fleste skjønner at fornyelse og endring er nødvendig, også i offentlig sektor, men det politiske konseptet kan ikke være å tappe distriktene for nettopp arbeidshender. Hvis det er noe folketallsutviklingen i eksempelvis Nord-Norge sier oss, så er det at vi trenger folk og kompetanse.

Det er grunn til å savne en oppfølging av nordområdearbeidet og en forståelse av at en sunn utvikling i distriktene er til det beste for nasjonen. Det må være en felles oppgave å forvalte naturressursene på en måte som skaper stabilitet og forutsigbarhet, også utenfor asfaltkanten. I dette ligger det også en respekt for den frykten mange kjenner på når arbeidsplasser forsvinner i reformiveren, og at avstanden til tjenester og beslutningstakene blir for stor.


Per-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson

Per-Willy Amundsen tar over Solveig Hornes rolle som Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson på Stortinget, ifølge Adresseavisen.

 

Linda Hofstad Helleland skal per definisjon forvalte regjeringens politiske syn, men det må være grunn til å forvente at hun både ser og lytter til motstemmene i distriktene. At hun bringer virkeligheten inn i regjeringsbygget – og ikke fremstår som en gissel for ferdigtygde reformer.